question-answer (ถาม-ตอบ)

POST : 6 คำถาม-คำตอบประจำเดือนมิถุนายน
View 2420
Ans 4
คำถาม-คำตอบประจำเดือนมิถุนายน
เชิงเทียน

คำถาม-คำตอบประจำเดือนมิถุนายน

    ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

 

*หมายเหตุ: เนื่องจากมีคนตั้งคำถามให้ตอบมาเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ฉบับมิถุนายนเป็นต้นไป จึงเพิ่มคำถาม-คำตอบออกเป็นเดือนละ 12 คำถาม ในการส่งคำถามเข้ามา จะขอบคุณมากหากระบุจังหวัดด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าผู้ถามอยู่ที่ไหน

 

คำถาม 1: การเกิดเป็นผู้หญิงถือว่ามีเคราะห์กรรมมากกว่าผู้ชายจริงหรือไม่คะ และเคยได้ฟังมาว่าคนที่เกิดเป็นผู้หญิงนั้น ในอดีตชาติใดชาติหนึ่งต้องเคยประพฤติผิดพรหมจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วย กรรมนั้นจึงต้องเกิดเป็นผู้หญิง จริงหรือไม่คะ? (นิชา /ไม่ระบุที่)

 

คำตอบ: เรื่องของ ผู้หญิงในพระพุทธศาสนา ผมเคยอ่านงานวิจัยผ่านๆ มาเยอะครับ งานวิจัยใหม่ๆ ก็มากมาย เดี๋ยวนี้เขามีฉันทมติในหมู่นักวิชาการกันไปทั่วโลกแล้วว่าพระพุทธศาสนาช่วยยกสถานะของสตรีมากกว่าศาสนาพราหมณ์สมัยพุทธกาลหลายเท่านัก สถานะสตรีภายใต้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ก่อนและร่วมสมัยพุทธกาลดูได้จากคัมภีร์ประเภทพราหมณะและธรรมศาสตร์ เช่น มนูสมฤติ ซึ่งบันทึกข้อมูลในสังคมอินเดียโบราณว่าพวกพราหมณ์กดขี่สตรีมากมายอย่างไร 

ถ้าพูดในแง่สติปัญญา พระพุทธเจ้าทรงถือว่าสตรีก็มีความสามารถบรรลุธรรมได้พอๆกับบุรุษ และก็มีสตรีจำนวนมากออกบวชและได้ดวงตาเห็นธรรม (ครั้งหนึ่ง ผมเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์อังกฤษว่านักศึกษาสายวิทย์และแพทยศาสตร์เก่งๆ ในอ๊อกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ที่ได้รับรางวัลโดดเด่นทุกวันนี้มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย) สมัยพุทธกาลก็มีสตรีจำนวนมากออกบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ เช่น พระนางเขมา ปัญญาเลิศคล้ายพระสาริบุตร, พระนางอุบลวรรณา มีฤทธิ์มากคล้ายพระมหาโมคคัลลานะ, พระนางปฏาจาราจำแม่นพระวินัยเหมือนพระมหากัสสปะ, พระนางธัมมทินนาฉลาดในทางแสดงธรรมเหมือนพระอานนท์หรือพระมหากัจจายนะ ฯลฯ ถ้าสนใจอ่าน    วาทะ หรือคำสอนของสตรีเหล่านั้นก็โปรดหาอ่านได้จากเถรีคาถาเองเถิดนะครับ

หลักทั่วไปก็คือสัตว์ทั้งปวง มีกรรมเป็นตัวชักพาให้ไปเกิด (กมฺมโยนิ) มีกรรมเป็นพันธุ (กมฺมพนฺธุ) ฯลฯ ทุกอย่างกรรมเป็นตัวออกแบบ คนจะเกิดเป็นหญิงหรือชายหรือกะเทยก็ล้วนแต่กรรมส่งให้เกิด สาระสำคัญคือพอเกิดแล้ว สุขหรือไม่สุขกับเพศที่ได้นั้นต่างหาก ผู้หญิงบางคนเกิดมาก็ทุกข์มาก เห็นผู้ชายสบายกว่าก็อยากเกิดเป็นชายก็มี ชายบางคนเกิดมาก็ทุกข์มาก เห็นผู้หญิงบางคนสบายกว่าก็อยากเกิดเป็นหญิงก็มี 

แต่ก็มีหลายคนเกิดเป็นหญิงแล้วสุขมาก เพียบพร้อมทุกอย่าง จนไม่อยากเกิดเป็นเพศชายก็มี  ทำนองเดียวกัน ก็มีผู้ชายหลายคนเกิดเป็นชายแล้วสุขมากจนไม่อยากเกิดเป็นเพศหญิงก็มี  ฉะนั้น  ถ้าไปถามคนที่เกิดเป็นหญิงแล้วมีความสุขมาก เขาย่อมไม่เรียกว่าตัวเองมีเคราะห์  หรือไปถามผู้ชายที่เกิดมาแล้วมีแต่ทุกข์  เขาก็คงไม่เรียกว่าโชค ทุกอย่างขึ้นกับว่าเราเกิดมาแล้วอยู่ในสภาวะไหนและใช้เพศที่เกิดมาแล้วหรือเป็นมาแล้วตั้งแต่เกิดปฏิบัติธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปหรือปล่าว

                ปัญหาใหญ่ของคนทุกเพศก็คือทำอย่างไรเกิดมาแล้วจะได้สบาย?  แน่นอนครับ ถ้าอยากเกิดแล้วมีความสุขในทุกๆ ชาติก็ต้องทำกุศลกรรม  สมัยพุทธกาลมีสตรีนางหนึ่งนามว่ามัลลิกาถามคำถามที่หญิงทุกคนอยากถาม   ที่จริงเธอก็เป็นเพียงธิดาของคนขายดอกไม้  แต่ทว่ามีบุญมากได้เป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าปเสนทิโกศล  

วันหนึ่ง พระนางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วทูลถามประเด็นที่ ผู้หญิงทุกคนอยากทราบคือทำอย่างไรผู้หญิงถึงจะเกิดมาสวย, รวยทรัพย์และมีศักดิ์สูง เรื่องแบบนี้ รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ควรเอาไปเล่า ใครใกล้ชิดก็ไปช่วยบอกทีนะครับ หลักคิดทางพระพุทธศาสนาจะได้แพร่หลาย   พระพุทธเจ้าตรัสตอบ (องฺ.จตุกฺก. 21/197/275-6) สรุปใจความได้ว่า

1.ผู้หญิงที่มักโกรธ ไม่ชอบให้ทาน มีใจริษยาประจำ จะเกิดมามีรูปทราม (ไม่สวย) ยากจน และมีศักดิ์น้อย

2.ผู้หญิงที่มักโกรธ แต่ชอบให้ทาน ไม่มีใจริษยาใคร จะเกิดมามีรูปทราม แต่มั่งคั่ง มีทรัพย์มากและศักดิ์ใหญ่

3.ผู้หญิงที่ไม่มักโกรธ แต่ไม่ให้ทาน และมีใจชอบริษยามักจะเกิดมามีรูปงาม แต่ยากจน แถม มีศักดิ์น้อย

4.ผู้หญิงที่ไม่มักโกรธ ทั้งให้ทานและมีใจไม่ริษยา เกิดมาแล้วทั้งมีรูปงาม (สวย) ทั้งมั่งคั่งมีทรัพย์มาก ทั้งมีศักดิ์มาก

                เพราะฉะนั้น ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็โปรดสำรวจหรือประเมินตัวเองก็แล้วกันนะครับว่ าด้วยพฤติกรรมที่เป็นอยู่ตอนนี้ ถ้าบังเอิญตายไปแล้วจะเกิดเป็นคนสวย,รวยทรัพย์และมีศักดิ์สูงหรือปล่าว  เรื่องความหล่อ ความรวยและความมีศักดิ์สูงสำหรับผู้ชาย พระพุทธเจ้าก็สอนคล้ายกัน

                ปรกติแล้วการได้เกิดเป็นหญิงเป็นชายในชาตินี้ไม่ได้ผูกขาดว่าจะเป็นเพศใดเพศหนึ่งตลอดไปนะครับ ชาตินี้เป็นชายชาติหน้าอาจเป็นหญิง ชาตินี้เป็นชายชาติหน้าอาจเป็นกะเทย หรือคนเป็นกะเทยชาตินี้ ในชาติต่อไป อาจเกิดเป็นหญิงหรือชายได้ โดยเฉพาะพวกสำส่อนทางเพศ จะไปเกิดในเพศไหนก็จะมีวิบากกรรมตามไปคอยเบียนไม่ให้มีความสุขในชีวิตคู่

               สมมติว่าทั้งหญิงและชายต่างเกิดมาในชาตินี้บนโลกใบนี้และอยู่ในสถานะพอๆ กัน  เช่น ต่างฝ่ายต่างเป็นบุตรหรือธิดาตระกูลมั่งคั่ง  ใครจะได้เปรียบใครก็โปรดพิจารณาดูภาพรวม พิจารณาแล้ว ผู้หญิงมีข้อเสียมากกว่าผู้ชายครับ   ข้อเสียผู้หญิงที่ด้อยกว่าผู้ชายเท่าที่ผมอ่านพระไตรปิฏกผ่านๆ มี 4 ข้อ:-

                ข้อที่ 1 ผู้หญิงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้ แต่ผู้ชายเป็นได้ ข้อนี้มาในพระไตรปิฎก เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย (20/164-166/35-36) พระบาลีกล่าวไว้ว่า อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส ยํ อิตฺถี ราชา อสฺส จกฺกวตฺติ แปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้ที่สตรีเพศจะพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์’ แต่ทำบุญมากๆ ก็อาจมาเกิดเป็นผู้ชายและเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ได้

                ข้อที่ 2 ผู้หญิงเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ แต่ผู้ชายเป็นได้ ข้อนี้มาในพระไตรปิฎก เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย (20/165/37) พระบาลีกล่าวไว้ว่า อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส ยํ อิตฺถี อรหํ อสฺส สมฺมาสมฺพุทฺโธ แปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้ที่สตรีเพศจะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า’ พูดง่ายๆ ก็คือผู้หญิง ถ้าอยากเป็นพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบ แล้วค่อยมาเกิดเป็นชายจึงค่อยได้เป็น

            ข้อที่ 3 ผู้หญิงเป็นท้าวสักกะไม่ได้  เป็นมาร (หมายถึงผู้ที่เกิดเป็นเทวดาในขั้นปรนิมมิตวสวัสดี) ไม่ได้  เป็นพรหมไม่ได้ แต่ผู้ชายเป็นได้ พระบาลีกล่าวไว้ว่า อฏฺฐานเมตํ ภิกฺขเว อนวกาโส ยํ อิตฺถี สกฺกตฺตํ กาเรยฺย, มารตฺตํ กาเรยฺย, พฺรหฺมตฺตํ กาเรยฺย  แปลว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีเพศจะพึงเป็นท้าวสักกะ, เทวปุตรมารและเป็นพระพรหม

       เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ เพราะตำแหน่งท้าวสักกะในเทวโลกชั้นดาวดึงส์เป็นตำแหน่งผู้นำสำหรับเทวดาผู้ชาย  ผู้เกิดในเทวโลกชั้นปรนิมมิตวสวัสดีก็ล้วนเป็นเพศชาย คือไม่มีเพศหญิงในเทวโลกชั้นนี้ ส่วนในพรหมโลกนั้น แม้ไม่มีเพศหญิงหรือเพศชาย แต่สัณฐานทรวดทรงก็เหมือนบุรุษ  จึงสรุปได้ว่าไม่มีพรหมที่เป็นผู้หญิง ที่จริงก็ไม่ยากอีกนั่นแหละ อยากเป็นท้าวสักกะ, มารและพรหมก็ปฏิบัติธรรม ’เฉพาะด้าน’ ปฏิบัติอย่างจริงจังก็ได้ไปเกิดเอง คือได้เปลี่ยนเพศนั่นเอง เช่น อยากเป็นท้าวสักกะก็บำเพ็ญวัตตบท ๗ ประการ, อยากเกิดเป็นพรหมก็เจริญพรหมวิหาร 4 หาไม่ก็เจริญสมาธิจนบรรลุฌานสมาบัติ ฯลฯ เป็นต้น

            ข้อที่  4 ความเป็นเพศหญิงทำให้ต้องมีภาระเดือดร้อนหลายอย่างที่ผู้ชายไม่มี  ข้อนี้มาในอาเวณิกสูตร  พระไตรปิฎกสังยุตตนิกาย (สํ.ส.18/461-466/296-7) พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพศหญิง (มาตุคาม) มีลักษณะต่างจากชาย กล่าวคือต้อง 1.ไปอยู่ตระกูลสามี โดยไม่มีญาติตามไปดูแลด้วย 2. มีระดูหรือประจำเดือนที่ผู้ชายไม่มี ทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์ไม่แน่นอนกว่าผู้ชาย  3.อุ้มท้องมีครรภ์ ที่ผู้ชายไม่มี 4.คลอดลูก ซึ่งต้องลำบาก แต่ผู้ชายไม่ต้อง  5. ต้องปรนเปรอหรือปรนนิบัติผู้ชายต่างๆ นานา  

                โดยเฉพาะประเด็นที่ 4 นี้ชี้ชัดว่าผู้หญิงต้องแบกรับมากกว่าผู้ชาย ทำให้เพศหญิงต้องลำบากมากกว่าเพศชาย นอกจากนั้น ยังต้องพิจารณาดูข้อเท็จจริงว่าตามปรกติ ผู้ชายมีกำลังและแข็งแรงกว่าผู้หญิง ซึ่งสามารถกดขี่และเอาเปรียบผู้หญิงได้ง่าย 

               ถ้าสังคมมนุษย์ไม่รู้ธรรมและปฏิบัติธรรมจริงจัง  ผู้หญิงก็จะถูกผู้ชายทำร้ายหรือเอาเปรียบมาก เหมือนสมัยโบราณที่ผู้ชายเป็นใหญ่  ประวัติศาสตร์ทุกๆ ชาติล้วนแล้วแต่เคยบันทึกถึงผู้หญิงถูกผู้ชายกระทำไปต่างๆนานา  แสดงให้เห็นว่าพิจารณาทางกายภาพแล้ว ผู้ชายได้เปรียบ

ถ้ามานั่งตรองดูว่าเหตุใดถึงต้องเกิดมาเป็นหญิงแล้วต้องมาถูกกระทำ  เราก็จะพบว่าพระพุทธศาสนาได้สอนว่าชาติก่อนก็คงกระทำชั่วบางอย่างจึงต้องมาเสวยกรรมเก่า นั่นก็แปลว่าการเกิดเป็นหญิงและต้องถูกเอาเปรียบนั้นส่วนหนึ่งก็คงมาจากกรรมเก่า เราจึงอนุมานต่อไปได้ว่าการได้เกิดมาเป็นชายที่มีกำลังวังชามากกว่า และไม่ถูกใครเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายเหมือนผู้หญิงก็ต้องเป็นเพราะกรรมดีในอดีตนั่นเอง ซึ่งก็ถูกต้อง

            ถ้าพิจารณาดูเหตุผลทั้งหมดแล้วจะเห็นว่า 1.พระพุทธเจ้ายกย่องสติปัญญาผู้หญิงว่าทัดเทียมผู้ชาย กล่าวคือมีศักยภาพที่จะบรรลุธรรมได้ดุจกัน 2. ประเด็นที่ทำให้ผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายเป็นเรื่องทางกายภาพ ซึ่งในความเป็นจริง ต้องยอมรับกันว่าในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ  ดังนั้น ก็ขึ้นกับความพอใจส่วนตัวว่าต่อไปอยากเกิดเป็นเพศอะไร ถ้าคิดว่าเพศของตนที่มีนั้นดีอยู่แล้ว ก็รักษาศีล มีธรรมะแล้วอธิษฐานหรือถ้าคิดว่าอยากเกิดเป็นเพศชายก็รักษาศีล ประพฤติธรรมแล้วตั้งสัตยาธิษฐาน  สมัยพุทธกาลก็เคยมี เช่น พระนางโคปิกา ไม่อยากเกิดเป็นสตรีเพศอีก ก็รักษาศีลประพฤติธรรม อธิษฐานจิตก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์นามว่าโคปกเทพบุตร 3.พระพุทธเจ้าทรงระบุไว้จริงๆ ว่ามีบางอย่างที่เพศชายได้เปรียบเพศหญิง กล่าวคือ เป็นพระพุทธเจ้า, เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์, เป็นพรหม, เป็นมารในชั้นปรนิมมิตวสวัสดีและเป็นท้าวสักกะ  สถานะเหล่านี้มีแต่บุรุษเท่านั้นเป็นได้

           บางคนคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ค่อยยุติธรรม คิดไปว่าทรงเหยียดสตรีต่ำกว่าบุรุษ แต่ความจริงก็อย่างที่ผมกล่าวไว้แต่ต้น  เพศชาย-หญิงนี้ไม่มีใครผูกขาด คนเราและสัตว์เปลี่ยนเพศไปเรื่อยในสังสารวัฏนี้ตามแต่กรรมที่ก่อ  ความเสมอภาคซึ่งเป็นหลักสำคัญอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงให้ ’ธรรม’ เป็นใหญ่  อย่ามองแคบๆ เพียงชาตินี้ชาติเดียว ต้องมองทั้งระบบ   ใครประพฤติธรรม คนนั้นก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี  มีความสุขเสมอครับ.

คำถาม 2: สามีดิฉันแยกกันอยู่กับภรรยาเก่า เขาส่งเสียเลี้ยงดูตามอัตภาพ แต่ภรรยาเก่าไม่ยอมจดทะเบียนหย่าให้ ต่อมาเขามาชอบพอกับดิฉัน ญาติพี่น้องของเขายืนยันว่าเขาแยกกับภรรยาเก่าจริง และพยายามขอหย่าโดยไม่อยากทำเรื่องฟ้องร้อง ถึงวันนี้ดิฉันอยู่กินกับสามีมากว่า 10 ปี ซึ่งเขาแสดงให้ญาติและ เพื่อนรับทราบว่าดิฉันเป็นภรรยา แต่เรื่องหย่าก็ยังคาราคาซัง ญาติๆของเขาก็เห็นใจดิฉัน อยากให้ฟ้องเพื่อจะได้หมดเรื่องกันไป   ถึงวันนี้ดิฉันสนใจการปฏิบัติธรรม เมื่อศึกษาธรรมะมากขึ้นแล้ว ดิฉันกังวลว่าดิฉันกำลังผิดศีลข้อ 3 อยู่หรือไม่ ดิฉันเกรงว่าจะไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ (แนน/ไม่ทราบจังหวัด)

คำตอบ:   ผมดีใจที่คุณมีเจตนารักษาศีลข้อ 3 ให้บริสุทธ์สมแก่ที่เป็นพุทธศาสนิกชน ระมัดระวังแม้แต่เรื่องเล็กน้อย แสดงว่าจิตใจมีพื้นฐานหิริโอตตัปปะสูง

              คำถามคุณเป็นคำถามที่น่าถามมาก เพราะสมัยนี้ ภรรยาหรือสามีมีกิ๊กมีชู้กันมาก การจะมีชีวิตอยู่ให้มีธรรมะต้องมีสติอย่างมาก การสำส่อนทางเพศหรือมีชู้นั้นมองดูผิวเผินเหมือนกับเป็นเรื่องสนุกสนาน แต่ถ้าดูผลกรรมอันจะเกิดจากการเป็นชู้กับสามีและภรรยาเขาในอนาคตชาติ ต้องบอกว่าไม่คุ้มกันเลย ใครสนใจค้นคว้า ไปอ่านมังคลัตถทีปนี ฉบับบาลี (เล่ม 2/160)  จะเห็นตัวอย่างราชบุตร 4 พระองค์ในกรุงพาราณสี ทรงทำตัวเป็นไฮโซที่ชอบตีท้ายครัวภรรยาชาวบ้านเขา ต้องเกิดเป็นสัตว์นรก หมกไหม้ในโลหกุมภีทั้ง 4 โอดครวญอยู่เป็นแสนๆ ปี ป่านนี้ก็คงยังหมกไหม้อยู่เหมือนเดิม

                ผมดูกรณีคุณแล้ว ไม่เข้าข่ายกาเมสุมิจฉาจารครับ เหตุผลที่ผมตอบอย่างนี้เพราะคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเป็นชู้กับสามีคนอื่นเขา  ก่อนหน้าที่คุณจะตัดสินใจอยู่กินกับสามีคนปัจจุบัน ก็มีคนช่วยยืนยันว่าสามีได้หย่าขาดจากภรรยาเก่าในทางปฏิบัติแล้ว

                องค์ประกอบในการละเมิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจาร (มงฺคลตฺถทีปนี เล่ม 1/205)

< 04 June 2007 11:23:58 >
  

Ӷ 3: ԩѹٻѵҨ ֡Ҩ¹оطʹҴҡ ͧʹʵ ѭҪԪʵѨҹԪͤ? ԩѹ֡ҷҹҨ¹ҹǡѺҹҤسоسó (ط) Ӥѭʵ (..(˭ԧ)ǧ/.)

 

ӵͺ: زԡ֡ҡͧ˹ ʹǹǡͧ˹ ԧ¹ѡ ɮ Ѵ繾ǡѤ蹹Դ˹   ¹ҧм繻ªҧҹͧѹ  ֡ػ¤   ҧ 㨺ؤŷѡբ  ҧپ鹴ǧǹ´չҤº͹ ҧ繾鹴ǧѡ ͧʹԷչµầЪͺº  Եҧ ͧҹ ʵ͡

                仵ԴǤԴ/ʵ/ǡ/觷ҧ//  觼ҧ   ʹʶԵԷ褹ҳ֡ͤѺ  

          աҧ  ;оطҵʶ֧ ѨҹԪ (蹾ûԮ ..9/19/11) ͧ㨺Ժ 1.ͧçԡطش鹨ҡءйԾҹ  2. ʧ觨ش鹨ҡءйԾҹҹӵͧԺѵ觤Ѵ, Ҹлѭ  ѧ ԪҤ , ҸлѭٹǹѨҹԪҷ    Եʵ, ѡʵ, ʵ, ʵ ٴ ͼѧͧ繾ԡطǪʹԵѧش鹨ҡءǤͺعԾҹԧ

                ǡҷء ѧ仹Ծҹѹ ѧͧ͹ ѧԾҹѹԧ ͧ͡Ǫ觷, Ҹлѭó ѧ ֧ͧ¹Ԫҵҧ ͻСͺҪվ  Ԫʵշ駴ҹ շ駴ҹʵʶԵԷ֡ҫǹ繺ҧѺѧͧ͹ ѧԴԺѭѵ 

         ÷ҺҵҳԹҨ֧ҳ㹻  ҡѵҪصõͧ֡Żʵ 18 Ң  ´ѡյҴ      Ի 18 ʵԪ⪵ʵ (µʵ) ¶֧ҡóʵʵ ѵͧ¹öҹ餹.

 

Ӷ 4:   ԴҧáѺҹ¡Ѻ 㹤Ӷ-ӵͺ Ҩ͡зǧкͺѡԳ  ǹѹԵúҧ觨¶֧иҹ.Ŵҹ¡   Ҩҡ͡ط ҹ͡¤Ѻ? (ҹ,кت)

 

ӵͺ: ͧӡͧ èè »á  ʹ  ѡͧ 繽¤ҹͽѰżʹ ¡  кͺѡԳ 觼ҡ ֧ʹѺʹعҴ  á ͺԵʧѹѹš ӹǹ¡  պ (keep a low profile) ͹   ʹءѺä鹤Ԫҡ÷֡;Ѳһѭҡ  յէҹԨաͧҡ¹ ͧӹҨ  ¤ҹͽ·ҡѰ ѰŤͽ·ҡѰŵ

            㹺ҹͧԴйѡͧ˹ѧ͡Т  ͷҹ仵ʷعѡ ҧҾǺҹҹɰԨ§ ԷФѺ ͡駷ء ;ä˹չº¾ѲҾоطʹҴա͡ä   

¼͹骧 㹹¨չͧ  പǴҒ кطѡ  ҡ˹طѡͺաź仹觴մԳͧŧطѡ (ҧ) طҡѹ㹵˹ ͧǹ礧͹طѡ㹹¡ ҴäͧبԵ ӼԴԡһЪҸԻ͢׹ЪҸԻ¨ͧ١ѵѧҧ Ͷ١غä駷ѡҹ˵ؼºѧպҧầ ӹ֡     

Ҽʹ ʹ੾лҹ¡˹ʹ㨵ͤ˹Ңͧ طʹҹ   ؤҹ͡ط Ǿط¡ͧѭѵԾоطʹʹһШӪҵѰ٭ ¡ٴʹѺʹعѡ  觻ѭҤ ҷҹ׺˹   

ҡͧ֡ҹ¡зҹͧջѭҡ кͺѡԳշ駷, Ǩ, ЪҪ, ѡԪҡ, ѡ֡, ͤЪǹ աâѴ駢Ѵ  ҹԹմѧءҧѺ ͧ㨷ҹ 

سʹ ͧ дҹ зҹ¡Ҩҡ觵駪Ǥ  ͡  ҹ¡ҨҡóкͺѡԳ ءѹաкǹص ѧԹ  ֧ԵѧкѴ  äѡ¡١غº  С診§  ʹյ˹ҾäСþäҧҹѧͧ͢ҷبԵ  觵͹ѧԨóҡѹ  ͹Ҥ Ҩ١ִѾҤءաҧҡ

ѡ  ¤ءǧ͡͹ʵԻЪҪ  ˹ѧ;ا෾áԨѺ͹Ź 1 Զع¹ 2550

ǧͧҡ չѡͧ ͻЪҪҧԧ ѡͧ͡ЪҪҵ ͵ͧҹ ֧ҡ͹ءдҷ԰ Ф㹺ҹͧзҵзءʹ ͹" 

ЪҪҹǤʵԺҧФѺ  

ҡ͹ʵԺôҹѡͧҧҤèж¡Ѻ    ѹʵԡѹǤѺ  ä˭ӢҴҧäŧѤ͡䢢Ҫԡä ҹ ˹ҾäѧբǾǾѹѺŻªѺ͹ҡ  ĵԡҹ§ǷЪ   ʹѺʹع觷/·ͧբ 觷ǨỴ͹仵ʹ Ǩ繷ءªҵ  оطҵҷӴ Ӫ    ¡ô/ҡѺµͧ

㹷ҧʵ ҹ.ѡԳմ˹觤ʹǾʺ繹Ԩѧѹ˹㹵˹觷ʶҹ (˹) ǾʺդʹǤس٧شʵ  Ҥ ѡʵдٵ˹觴ǾʺͧҾͨЪͻ дǾʺդ͵᷹س ѡʵ¾ѡ͹ҶҴǾʺյ˹觷ʶҹ㹪е蹹 ҡʤǺس ѡԷͧ Ҩзӧҹ稡ͧҤҡ仵ʹ ѧվ鹹 ѹѧ  âҧ硡з觵  ҵǷӼԴǫ 

Ըռ͹˹ѡշҧǹФѺ ͧѲҤس, Ҹлѭ秢鹶֧зǾʺշ赡˹觷ʶҹ  鹒  ҪСѴҧ  çѺҾ觷ӴǤըм͹¼šǹͧ 蹹 .ѡԳеͧѺ    

.ѡԳҵͧԡǡѺͧҷҧ¡, Ǩա⹡ Ѻ觼Դҧҭ ѹ˹Ҹ ҼҹԵẺ.ѡԳ лҧ͡ǪѴǴյʹԵ ҡҹ;Ѳ, Ҹлѭԭ͡觢 ê¾ѲҾоطʹ˹Ҵ¡úǪʹҷ繡  觼Դ ¡з͹֧֡˹ѧǨԴʹ͹㹨Ե (Ի) طѨءبЫ繹ó˹觡Դ鹵 ѲҨԵԡ˹

ѡʵҨѺ  ֧ѹ 10   ԧҤ  2550      17.21 . ¡ҡաáҷѺҷԵ㹪еҹط ҹԧ ˹ѡҡ繻еóеѤ  ˹觡͹  ҡ鹵 16 .. 2550 15.11 . 繵 Ǿʺ¡ոѹ͹ԹȵѤҢͧҹѧ ǧ件֧  ҹ¡طͧ纡괺 ʵ繢ŧ ҷҹͧ ҧ ⤨仵͹óеѤҢͧҹǾʺը⤨仵ԹȵѤҢͧҹո ͹Ҩѡ.

 

Ӷ 5: ҹٺҨ繴¡ѺúѭѵԤҾоطʹʹһШӪҵ  ҧ͹ Ҩçҡ  ͸Ժ˵ؼŴդѺ ҡŴ˹¤Ѻ (تҵ/ӻҧ)

 

ӵͺ: ͺسѺǧԧ 繹ѡԪҡþùʹͧҹٻẺԪҡ ѡԪҡ·ԺԨóͨԺԨóѡҨҡҢ Ͷ١֧繾оطʹҫ觷ͧѴèк§ 

            ѡԪҡ¨ӹǹҡẺФѺ ¤ͺҧͨҡɳ    ҨͻҡդТɳ  ٴٴ ͺ㨽˹  ҤǺҹԨó ǺҹҡѡԴôѧժ§ٴáͧ١觷ԧ ͧҾǡ¹ҧ˹  ҧ йѡ͡ѧ   ɳẺͧ (Rubbish)    

ѧҹٴ ͡ҡ ѧŧա ͷѺʹ Դ¡ШҧѺֹ  ˹ѡ͹..ʧ йѡ 蹷ͧ ѡºҨèؤ оطʹʹһШӪҵ   Ѱ٭  ѴǹҷӻЪԤ㴡ҷŻ赹ͧջʺó͵͹Ǻҹ餹繴¡Ѻ ǡػ.һЪҪ繴 Ǿطͧ¡ǹѹ仵ǹФѺ ֧¡ҧѰ٭Ѻ  Ѻ͡硒  ѺѴͪ  ѺǺҹ ҡѹҾҨǷդѺѡԪҡͤԴѴ ͡ ʡ  ѡź˹˹ ҹ˹ҹ Ф 

ͧѰ٭ͧ͡դӤѭ;оطʹҡ ѧվǡѡԪҡҢõ͡Ӥҭ ҵ͵ҹʧ йѡԪҡ÷֡ҷҧоطʹҷоطʹµçա 

֧ʧзǧٻʧ ѡҧ  ·ҹͧҹоطʹҡ 騹ءѹҹѧӧҹ;оطʹ  ա֡Ҵ դоĵԴ ֧Ҩվջ礧  繤Ԩóʧҹç çҷҹѪ  ö 繾ǡй͡յ ѧǡҡǡԨóѹǨͧ˹  

õҾʧç  ç㨵;ʧ (ʧ) Ẻ ֡ҡç ֧дѧͧ  ҹҨتվ حҹҾµ駢ѧࡵҼʧ ʧطԧ ҧ Ҩзءͧ ֧ҡҡ˹鹡 ¤㹺鹻ªԵ  ¤֧խҵ˵ԡԴä  ء仴ҡŪ˹¡¢ҧ

й ҪǾطԨóǡѺʧѴѧ ооط, иоʧ繾ѵ㹾оطʹ ҪǾط¡ѹõ ÷˹Ҩõ. 


àªÔ§à·Õ¹
< 04 June 2007 13:09:52 >
  

rdhtjpsiopn < zyklno@xsnwgg.com >
< 23 November 2008 21:21:30 >
  

Ӷ 6: ҹٷҨ¹㹤Ӷ-ӵͺ㹴ҹúѭѵԾоطʹһШӪҵѰ٭ ҹҨԨó..çҡ ҧͤԵ.ͻǤѺ (٭/ҧࢹ)

 

ӵͺ:  Ѻͤ ͤԺ鹰ҹԧ .ǾطԨó͹ѡԪҡ÷͡Ҿٴ 㹢 5 ФѺ   Ҵپĵԡ.Ǿط¨ӹǹҡ¹ǵͧ͡õͧԨóҧ  .ӹǹҡҹѺ͡繼᷹  Եӹ֡㹡оطʹչҡ

ѧࡵԤѺ ҹѡͧѺ͡繼᷹ ǡҷӧҹͪҵԴ ʹͧǡѹ  ֧դ˹ҪѴਹ仵鹵͹   ͹ վҪѭѵѨ, վҪѭѵԸҤ .繪Ǿط¤ ӹ֧֧õԵͧ  Դ֧ªͧѡ ʹҵǹҡ  ˹ѡ价ҧżŻªáԨͺǵͧҡ 

ءҹѧࡵ¤Ѻҷѧ¨֧ջѭҡ·駷ͧط? ӵͺҹ ¨ͧط 褹͹ԪҾоطʹҵç¹ҧ ǻǹ˭¹ҷҧѧ֡ (ҹ鹤;֡) šѹҹҹǤѺҤ͹Ÿɡдç¹ǡṹԪŸ پ ըӡѴ੾㹡ا෾ШѧѴ˭ҹ ѧ¶١عءѲ价  Ե㨤ѡоطʹǡ͹ 硼˭ԧᵡ ¡  . ֧⡧Թ СѹͧŻª ҡ  ·ȹ㹡ѭһȪҵ    

.ǡ¹ŸẺҴԹ ҡ͹ ֧ǹ·оѲŸùѡ ˹ӫӵ㹡ͺͧѷԻª (Utilitarianism)  Ẻ觫˹ѡ价ҧѵع  ªẺ觤鹡ͺ»ªͧͧ ª㹷觷Ѩਡ繤آ ªж觷ջªöͧդآ آẺѷԻªҳԧѵطзդآ  ԴԴҶѵطҧآ㹻ҳҡ ǵͧդآ ѡͧ¤֧ѡ ҹҡѹҹ ѹҹҡҹ  ѡͧ¤¹ŸдѺ鹰ҹҨҡѡٵáзǧվѡŧ仵ԴѺѷԻªѹẺ

¹ѡоطʹç¹դ͹դسҾ  ԪŸ੾ҵͧ͸Ժ繤ҧһªẺط  оطӹ֧֧ª 3  ҧ:

1.ª쵹 (ѵѵ)  鹷ӻª쵹

2.ªҹ (ѵ)  鹷ӻª줹

3.ªͧ (ѵ)  鹷ӻª駢ͧФ

㹡ú筻ª쵹ѨਡФеͧ˹ѡ ͧѧç 3 ҧ  Ǥ

1.ԯԡѵª  (ª㹻Ѩغѹ) ¶֧þ駵آ鹰ҹͧҪ

2.ԡѵª  (ª˹) ¶֧͡觡Ҽš   ըԧ  ҵ˹ըԧ  зӵŸ㹻Ѩغѹ ѺСѹҪԵ㹪ҵ˹ҨԴԷդآ

3.ѵª (ªҧ٧ش;йԾҹ)  ¢ͧêԵ͹Ծҹ  ѧ ͡ʡͧѲ, Ҹ лѭ

ԧªẺط ǡѡͧ⡧Թ͡Ѻ ЪǾطԧ͵ѻ ͧͻª˹Ҵ õ駵Ÿ駵˹ѺѧԸաͻª˹Ңͧҧշش

ªẺ觹 鹤آ੾кؤ آ˹ѡ价ҧҳҧѵ ͧҡؤФآз觤آҧѹ ѧ ҡͺ㴡ͺ˹仨Ѻ֧ ֧ǧҤآẺ ¤駡Һ÷ѴҹҧŸҧоطʹ仨Ѻ лªѹ ͧ觡  ͧ- ͹Ǿط ǡ֧ǧҤآҧ ǡҧ׹, ô, š¹͹ (ԧ), ҹªѹ Ҩ繤آͧѨਡ д˵ط ǡѷԻªẺҡҹҨҡѵع  ͹áäͪҵ˹ ֧繵ִͧԡ͹Ǿط ǡ֧еѡǧªҤآءٻẺ

ѧࡵҡʵʶԵ ǹҤ⡧Թ (ҡ) ´¹ͪҵԺҹͧҡ ѡŧ´¡ 秤ҵǡ礧觷ͧ繡 ҵǹ֧֡بԵ赹зӷáԴʹ͹Եѧ㹼źһ 黯ԺѵԸҡҡѡ йҸѧ Եʧ֧͡Ѥ ͤԴ֧ͺ͹㨺 (Ҿ¡ Ի) Ҩ͹ҧջԡҡ͡Դä㹷ش ѧࡵ鹻ªԵѡͧ¹չФѺ

ҹѡͧ´ä秡ͧѧࡵѧҧФѺ ֧ҼԴ ä秹ѹС չԵ ÷ 价ҿ 㹷Ҿоطʹҡ ѹѵͧѹͤѺ.

 

Ӷ 7: (ͧҹ§ѹ) ǷѺ˹ ¡ 黯Ժѵ˹ҷ(᷹)稾ѧҪФѺ..һѨغѹ¹繼黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪФѺ...ФѺ..֧ҡҨ䢻ѭ˹¤Ѻ......(ѧ/кط) 2.ҡҨԨóͧդҧ äж֧ա觵駼黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ ҺͺҾҡͻǤ (ó/ا෾ҹ)

 

ӵͺ: ʧ¤سҧ 黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ Ѻ 黯Ժѵ˹ҷ᷹稾ѧҪ 鹵ҧѹҧ? ¹ҵҧѹ (wording) ҹ鹤Ѻ  㹷ҧԺѵ͹ѹ  ˹ѧ觵駹 黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ  դ Ѻ

                й áԨһФس稾ѧҪ 3 ҧҹ 1.ç͡ѧͷӡҾӺѴçҺŨ  2.çŧԺѵʹԨ㹰ҹоԡ ѧлүѴù 3.ѺᢡҶѡоͧçҺŨ 

ٴ ʶҹоͧ㹰ҹзç ʡѧԳ¡  (Ť   Ӻûͧʧ˭㹻)  觵ͧçԺѵԧҹѺҤ   ͹Ѻм黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ稾оزҨ () Ѵ繻иҹǤѺ  ӹҨ㹡õѴԹ֧鹡ѺҤ稾оزҨ繻иҹ

سʹ ͧзҹǧҺ¡ͧ¡ԡм黯Ժѵ˹ҷ ˵ؼ    稾Эҳѧ çлЪ зçԭЪҡҹ ԧ ç ԺѵԾʹԨ 觵駤м黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ ֧Ԫͺ     ҡѹԧ  سʹ ͧš١ ˹ 稾ѧҪ ءͧǹçջѭآҾ;Ъҡ仵  Ҩ觵駤м黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ 㹡óշçԺѵԧҹԧ ͧǤ ó稾ѧҪ ͧѨغѹ 駤м黯Ժѵ˹ҷ ִó稾ѧҪͧ繺÷Ѵҹ 仡ͧ觵駼黯Ժѵ˹ҷúءͧ  稾ѧҪءͧ;Ъ٧ǷçҾҸзçԺѵʹԨ駹

ѹԧФѺ  ͧͧͧѹԴҴҵԸѭ  ͹˹Ҩе駤м黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪϹ  ˵ҾͧçЪǡբԴ¾ѵ  ԧ ѭҹԴҨҡзӧҹӹѡŢҹءѴ秾  ˹ѧ-˹ѧ͡աõǨͺѴԴͧդ ѴùùաѴë ѴСͺ¾ҪҤмҨѵ觤Ѵӹǹ˹觷лͧʧѴ

ҷѹշԹաû  Ҥʹʧ繡ѴùѹԺѵԧҹӹѡŢҹء稾ѧҪ Ѵ  ʧ繡Ѵ 觵駤зӧҹШӹѡŢҹء繷  觨зվʧѺԴͺǨͺ˹ѧ˹ѧ͡繤´ҧԧ  ѭһ繡ѵѵ  ҤѰŷѡԳêͧͧ.ɳ ͧʹ觵駤м黯Ժѵ˹ҷ¡͹¶١ԾҡԨó

                ó稾ѧҪ ͧ͹Ъ;Ъҡ鹨з觻ԺѵʹԨҤʧ駤м黯Ժѵ˹ҷ 繷ѹǧ    稾ѧҪ (ʹ) ѴҪԸ ͧçЪзçҹ» ӹѡŢ 觹¾и Ţҹءͧʹǧ 㹻ѨغѹӧҹѴҡ  ѭҵҧ ֧Դ

                ǹó稾Эҳѧ 稾ѧҪ ѭѹҨе駤м黯Ժѵ˹ҷ仹ҹ˹? ͹е仨ʹЪվͧͧѧ  Ҩդ¡ͧ¡ԡм黯Ժѵ˹ҷԴ Тй ͧçվآҾҹ´ Ҥʧ¡ԡм黯Ժѵ˹ҷͧӪѺѴ 駷ʧ˭дѺҪҤٻʹŧҹШӹѡŢǴ  ѭҨԴ

ǹǼ ҧ͡㹤Ӷ-ӵͺ͹ǤѺ ͧçѡҡѧҡçҹҡ ֧֡ҡ. 


àªÔ§à·Õ¹
< 04 June 2007 13:10:41 >
  

lzrsxprbs < vxltbl@cejupn.com >
< 31 December 2008 06:35:54 >
  

Ӷ 8: ҡТͺࢵͧѺ (/кط)

 

ӵͺ: 繤ӷդ¡ҧѺ 㹾ûԮͧҺԺ (context) ӹҡҧ ֧͸Ժ¶١ ¡ҧ Ѻ

                ;оطҵ ͧҾͧ  ͹Ѻ 㹷դҡѺ ҵ 觾ûԮչ  ҧ Ѩ ҧ Ѩ ҧ ҹ觷ç㹷ҧҵ ͧ§繼鹾ҹ

                ѧҡͧǻСѨ ǡԴ ͧç鹾͡ 2 ҧ͸Թ ػ繤 Ҿ  ѧ Ҿٴ֧ТͧоطҨ֧ 2 ǹ Ǥǹ繢Т;֧Ժѵ  仾ԨóҴ ѡ (ѹѺԹ) ֡ա  оطҡçṡ͡仵ҧ ҡ ŸѺ͡Ÿ, š¸šصø   ҡ»дѺ

                ѧ ¢֧ͧշ駡ҧ᤺ ҧ¶֧觷оطҷç鹾 ᤺ŧҨ¶֧س㴢˹觡Ѻ        

 

Ӷ 9:  Ҩ ¡蹴Թҧͧ  ˹?  ԩѹժҨ繷֡㹡üԵ (͹/ҧࢹ)

 

ӵͺ: ¡ùشҡѧͧ 5 ѰҤѺ  ¡÷ԵŹԸ蹴Թ稾ѧҪ ç  йͧç㹰ҹͧػŹԸ蹴Թ иҹŹԸ йһФس稾ҸҨ Ѵʧ 

           Ѱš͹ ¡ùնһФس ͧçѭҹԵ¡蹴Թ Ե¡øЪҪؤ㨾оطʹҨҡҧ ¢

                ҡԵҧҺ Դѵչ¡  ¡ù١ʹ͡  ˹ҷԵ¡Դ价ҧͧ 5 ҡ¡ԹҪᾧӵ ¡ùǧҡ  仪¹ 㹰ҹһФس ˹  ɳҴ  ֧ջѭҨԹʶҹշᾧ٩  ФѺ  ؤ¹   ÷ǢͧѺоطʹѡػä  ТѭѵԾоطʹʹһШӪҵԡػäҡ ҡèʹ 褹ҹ褹ͧ  ǹ˭褹Ѵҧ繻дҪǾط§ҡ դҢͧ¡ 蹴Թ  ١ʹҹ¡ѧǤѺ ҹ

                ١稾ѧҪ дѺ¾дѺ˭㹻ȹ  Һѧԭҹçǡ¡ѹ˹¹ФѺ  Ҵ¡稾ѧҪ ѧ١ʹ  

                ¡ùǧҼŻª  ɳ  ѧǾطҹ  繤سҡоٴҧǤѺ

 

Ӷ 10:  ʹ㨨֡ҾԸẺ㨧 ֧ͧҴѺǧԵ Ҩйӵ͵ͺ㨴¹ФѺ   Ը ҧҡԸ¹ѹѴҸҵ (ҾШѹ) ѴЦѧҧäѺ? (طص/кط)

 

ӵͺ: Ը 鹻ᨡ ʴѺó (ʵڵڻó) ¶֧˹ѧͻó   ҳػ ...... ´ѧ仹:-

                1.ѧ  ͸Ժ¨Ե 3 ͡ŨԵ, ͡ŨԵѾҡԵ

                2.ѧ  ṡѹ 5 ´»ҧ

                3.ҵء ṡҵҸҵػ˹ʧҡѹ

                4.ؤźѭѵ ṡؤŵҧ ᵡҧѹ¤س ѡ ͸Ժ¤ҧ ҧضتѺºؤ ҧ»

                5.ѵ  ͺѭҸ¾պص ѡ 繡ҷͧö͡յ¡ һҷ  ǹ繢ͧҷ¡ʡҷ

                6. ͸Ժ¸繤

          7.ѯҹ ͸Ժ»Ѩ (ʹѺʹع) 24 С

                Ը ҧҡԸ֡ӹѡҧ ҡ  »á Ը ֡СҧѡٵԸ֡Ըǹҡ¹ѹ ФѺ㹻¹ӹѡ͹Ըͺ ó з 鹷ѧҡ仢ʴҨԵਵԡաǧ úҧ ͸ԺٻйԾҹ§ҹ  ֧Ҩ͸ԺҧŢҴͺ ͡ 

               ¡ҧ ѵ ˹ѧͷѺҷ  (͹ö) ¹Ըӹǹҡ¹ҹ«  ҨպҧӹѡФѺ͹ѵ ͺ駨Ե, ਵԡ, ٻ, Ծҹ´ ֡ Сͺ շ˹͡ҧФѺ

                ͧ¤Ѻ з觺Ѵ ˹ѧ˹͸ԺԸҧ ͧѺǧԵਵԡ ¤鹤Ҵٵҷӹѡҧ ͹Ը´ФѺ  ¹Ըк ¹    ¼¹¤    Ѵùõ駾ͧٻ繵ШӵǤ;طԭҳ (غ ڷ ..) ͹ԪԸоطó ( ..) ͹§繺

               ҧ¹ͧѺԵਵԡҧسҹ  ¹ʹءѡ 㨼٧  繵ͧ¹жԸŤѡٵ­ ͧ 蹤ͮաԸѵѧЪԸѵԹ Ҿǹ˭ ˹ѧ͸Ժ㹤ѧáͧ ٻѺԾҹ͸Ժҡ 

Ҥسͧ¹͹ 繹ѡԸ͹Ҥ礧ͧ¹Ẻ¹ѹ ͵ͧѺӹǹԵਵԡҧҹФѺ ͹ ǹǼ֡óѹʡĵԪ  ҷǹԸ

ʹ㨨ԧ Ҩͧ˹ѧ෻ͧŹԸṺ ҹҹФѺ 繤ѧ㨧 ੾Ф͹ͧҨóԷ ǷҨبԹ ǹࢵա ֡ Թ褹  ҡѹշ෻˹ѧ  Ӿѧ仿ѧ¨ԧҧ ǡҹ˹ѧ; ѺԴ෻ѧءҷԵ 繤 ջѭҡ֡ҼǤѺ

                ҤسʹҧԺѵǹ  ֧Ҵ繹ѡԪҡԸ  йҹʵԻѯҹٵ ǻԺѵԻʹҡҨо  ФѺ 㹤黯ԺѵҸԡ Իʹҡ

                ֡ҸСԵʧ˹   Եʧ¶֧Ե˹ǡѺ ¡͡Ѥ  ԵҸͺؤФͨԵѺ  ͡ҡѯҹҧҧ˹觷   

                ¡ԵԻʹ 黯ԺѵԨԴԵҧ Ѻ , ø, ŧ, Ԩ, ǾԨó͹Ԩѧ, ءѧ͹ѵ ѡҹ

                þԨóʹͧѡԸͨԵ(ਵԡ)ǧ㴴ǧ˹Դ鹡˹ѭѡɳ (͹Ԩѧ, ءѧ͹ѵ) ҤਵԡԴ ˹ਵԡǧ Դ, дѺ ਵԡǧ Դ鹡Ԩóѡɳǡѹ  ûԺѵԸԸҷѹԵԴ ҽ֡ ŨԵԴҡ͡ŨԵ  ûԺѵԸС˹ ҵʹѹ  ͡ŨԵԴ鹤ͺӨԵŧԴ 

                ҡ˹ԵФѭѡɳСз ŨԵԴҡ͡ŨԵ㹷ش  ҧѹ͡ŨԵԴ  ѧաҷͧӹǹԵਵԡẺѡ¹Ը¤¾Ժѵ͡ŨԵŴŧԧѧ     


àªÔ§à·Õ¹
< 04 June 2007 13:11:38 >
  

srfzisu < zomusl@ertlpi.com >
< 04 January 2009 09:19:54 >
  

Ӷ 11: Ҩٴ֧ѡҾ Ҩ繵ͻ?   ҨǡѺسºѵ ҹԪ  ֧ҳԹ?  ҨԴҼ¹ѧѧռ˭ԧա? (˹ѭ/.)

 

ӵͺ: س͡дǹػ˹¹ФѺ 觶繤дѺա֡ҡʴҤسѡԴ鹾鹰ҹѲѹҡҹҨҡоطʹ ҤسԴ¹㹻ѧ ǤԴ鹾鹰ҹͧطѧ 

               繼·觤Ѻ աҧ˹㹡͸Ժ¹ ͸Ժѡ÷ҧоطʹ  ͹оط͹ҡ 繤سҡѺ任ԺѵѺʹһШӪҵ    繤سѹҵͧͧǹ  оط, оطʹ;طǡʹ͹ҨդѺѺ 

ѧ  ÷˭ԧӹǹҡ·ءѹµ ѡʧǹ  ѡҾͼ¨ӹǹҡ繹ѡǵ§Ҿ˭ԧ   ӤѭѺ  ѵš仵    㹨ӹǹ 4000  Ҥҹǻ䫵 ѡ令Դǭ繴¡Ѻ͹оط حǤѺ ÷餹Ԩҷԯ繤ҷԯ繡  оطµ«Ҥ㨸ͧͧ쨹֧Ѻ任ԺѵͧԹ حՒ    Ѹ㨤ͤسͧѺͺ͹֧Ѻ  Թйӻ سҺѺ   ҤسͧѺ   ѹҡѺеͧ餹ѡ繤س  оطҡҾͧ§͡ҹ 仡ҹ ÷褹¹͹ҧ Ҩö¹ŧҵ  -ФѺ  Ӵա Ӫǡ ѹѵͧѹ 

                ;оطҵ ͧçԨлҧ  Ѩç鹾 изͧç鹾֡ҡ  餹šǹҡѧԹպ ѧԹ㹡  Ѻѧ ֧͹礧ѧ Ҥҡ  㹷ش ͧç  ѧդҧ й¡   ѧ ֧ͧШзդҶ·ʹ֧ǡ  Դ蹹 ѺѺ ѺͧѺ

        ͧسºѵ ҹԪ ԧ繴·ءҧóçФѺ Шش׹ͤѡѲѹҡҹҨҡоطʹ觷ءѹ  ͧ͡ҹѺѹʵչ͡ѺšѵѹǡҡẺ  ͡ҭҡ  ҧռǴ ѧ͸ɰҹسºѵ  س˭ԧ     «ӹФѺͨ繡ѧسºѵ˭ԧ ӵҡ 繤س˭ԧҡ˭ԧ·ءѹ繤سҢͧ繡ʵ ١繤سҢͧ繡ź ѹ鹡·ѡͺ ͡  ˹Ңзѧ¡ѧءѹ  ռ˭ԧռ¡褹ҭҷ ҵѺԾҡԨóԧźҤسºѵ?

                ͻҡ͵˹ѧ; Ѻ͹Ź  ¤ʵҷҧõ  ԴҾǡʵҹ繾ǡ      к͵Һʹ ͡оطʹҹФѺ  ѭѧҹҧѧء ҷ 1.ͺᵡ ҡѧժѹҡ 2.Ǫ駪˭ԧ¹µǻ ѹѹҡ觢 Ъ»١ѧѺѧչҡ  չ ѧѧҡҷ¡ѹ

                ѧࡵ¤Ѻ ҧ駤سºѵ ҳԪѺԭɳҧ÷ȹ  ҧ  ɳ駤Ӷ͹з繵ǵš ͷ͹Ѻ觷ͷͧҢѹҳԹ  ¡ ѺҤ ͧط طȹШԹ  ªͺԸա÷ҹФѺ   ѹ  觴¡ɳسºѵѡ˹ǡԴͧ    ֡Ҽ֡ͺҷբͧطѹ鹤 ҡ繤س §ҹŧѰ  Ѻ͹Ź Ѻ 2 Զع¹ 2550

¡ ѺҤ سط طȹШԹ ԭسºѵ ҹԪ ҨѺҤҧԴ͡ѺЪ蹪سºѵ ͷѧҡ¡ҹ º աҡĵԡͧ͹ Ǩҹ شѹç ԧ ͺ蹤ç ش ѧͧҹͧͧդҧҧ ҧ¡˹駾ǡʵ ҧ͹ѹͧسºѵҾٴ ֡ҡ֡㹾ĵԡͧʹյ ..ҹҡТͧѧ ҧɳسºѵ˹ҷ º ͧ 繵ǵšͧѧҡҹ੾Сóѧشسºѵ ͡Ҿٴѡ͹ʹյҧ͡˭褹˹ ͧʹءҡͧǺҹҧ ж١ʹյҧ͡˭ ԴҡСѺҧŴ͡ҧ ͵ѡ͹¤ѧ Ѻ١͡˹ 觨鹨ҹѺԵ 

͹鹡ͤسطա  ¤þҹйѡ Ƿҹҧԧ سطѧԴҨҡ ֧١֧ ͪͺ»͹ᵡ¡˹ѡա Ҵ ͺ ͡ҡ㨢ͧ¡Фҧҹ سط駤Ӷسºѵ١ѧͧ¤ ǵšѹ ; ѧͧ ͹任ԺѵԡѺ ¤ͧش º ֧觡öѧ ͧ ѹͪТͧͺҧԴ ¹Ӥѭ ա!!

            ѧҡ¡ɳ   ѺҤ   ѹ     ṹյط طȹԹŴǺ ԡԴ¡  ѡüҼ˭ԧͼ·Ѳ¾ط 任ҡ¡  Ըաõͧõҡش    õԤӧҹѲ¾ط ҷҹеͧʹ㨷? ǹǼõԤسºѵ  ҹԪҡҴйѡͧ¤㹻ȹա

         ѧ·ءѹѧѵع  ѺѲ觫ѵع᡹ҡ зѲͧͧ ¤١ ԴѲҡѲ  ա֡Ҵͧ仾ԨóҴҾ鹰ҹѲн觹ѡԴ鹰ҹѪҵҧѹҧ  ¤ѺѲ¹ԡҨ觼šзԧźҧ

                               

Ӷ 12: ǻ䫵ҨŧЪѹͧѹʡĵ, ҷີҺ  ʹ¹ѹʡĵ ҡҺԴ͹ѹʡĵҧ ҧҡѧ? ʹҡ¹ҡóѹʡĵ ռйҹҹͧԹԵСͺ ҡҺҧҹͧԹԵͤѺ? (ؾ/ҧѴ)

 

ӵͺ: ӶͧͺѡԴ˹ ¨Ѵش  ѹʡĵ͹㹻  ͸Ժ¤ دҪԷҨŧóҪԷ͹ẺԹ ѡ ҡó褹Թ¹㹡͹ ҹ͹ǹ˭診ҡԹ 

               ¼¹دҪԷ ¹ѺҨ 3 ҹ.Ԫҭ ҹԭ, .تԹ ͧǡ稾Эҳô () ͧҹáҡԹǹҹѧشҹҤлзջ    շ 1  Ҩ  ʡĵҷ  ͧԹºǡҷͧա   2 Ť  ⵻ 觽觵Ǩ ѡ ǡ͹ẺԹ ѡٵú-ѹʡĵد 繡ûѺا

Żҡ  ҷҺҨǹ˭診ҡԹ  ҡҨͧԹѡ͹ҹҨ.þѲ оѹԷҨ¹¹觤ҡóͧ (Sanskrit Primer) ͧ (Edward Delavan Perry) ͹Է ҨþѲҨ͹ФѺ ʧ¡ԴͷҹҨԷŻҡ

                ѡʵ  ŧóԷкѹѡ СҢͧǶ֧ҧ  .ط ¡, ..ѡ Ѵ, ..ҳ ҾҳԪ, ..о ˡ÷ʴѡ㹡͹ѹʡĵ ǹ診ҡԷԡҫ͹͹û

         ѹʡĵءԡûҹ͹ԡ;..() 2383-2393 ͪԡѹ˹觪 .Դ͹ѹʡĵ, Ѻҳ繤á Էѧҡ稡֡ҨҡԷ»Թ  ѹʡĵ繷ʹ֡ҡҷع駵˹ѹʡĵҡ͹㹪 Wales Professorship of Sanskrit  ѡѹʡĵáç˹觤 Charles Lanman  ;.. 2423  

Ź¹ѹʡĵ ѧҡҡš֡ҵͷ  ҡҨԷ¨ ͻԹ˹觡͹촴֧仴ç˹ʵҨѧ ͹餹ç˹觹ͷҹ. ԵŪѹ

촵駵˹ѹʡĵ šҷع駵˹觺ҧ㹪 The Edward E. Salisbury Professorship of Sanskrit and Comparative Philology  ԨҤع駡ͷҹ.ͧ ֧駪͵˹ʵҨ͵ͧ  µ駷ع..2397  Ѻ˹觹餹áԷ (William Dwight Whitney) ͧҴͧҹͧ觵ժ§觴ѧҡ  ͹ ç˹觹..ᵹ Թ  (Prof. Dr. Stanley Insler) ¹ѺҹзҹѺԭҺ¾ԪҤʵ͡ҧ¹

                ԷԴкû Ǥ˹ѧҡóû֡  Ũҡѹʡĵѧ, ҡѧѹʡĵ 鹷ѡǹҤѡѹ  ҷ¹ҧҡ  ˹ѧҡóѹʡĵͧ. ѹ (Michael Coulson) ҹ繹ѡѹʡĵ ͹ԷʹԹ ʡ͵Ź ˹ѧҡóѹʡĵ˹觤  Teach  Yourself Sanskrit  һʺó͡Ẻҡóҷ¹ѹʡĵ դسҾ  շ 15 ˹ѧҾѧҡҵ

˹ѧҡóѹʡĵͧ ѴѺûѺاբҨԷҹԾͧ..Ԫ Ԫд. ູѹ  ѧ ¹ԭ͡ҧѹʡĵԷᵹ ҧ¹һѡѡԷҹԾ͡  ¹ǡҨ͹촾ѡ˹ ͹ѡѡ͹͡   

ҡó.ѹ͹͡ ҨԴ ѧҡ Է ¡

         

         ˹ѧͷԴš繵Ңͧ  ѹФѺ ͹Ҩ觷١ͧԪູѹ繺óҸԡ˹ѧҡóա ʹ.šҹ չ      .ʵԹ ͵ѹ  Ź  (http://mu-st.net/bodhi/)  ֧ͧҨҡ͡ 蹹ͧͧ ѧ ¹ͧվ鹤ѧɴ  ѡٵѹʡĵԴѡٵþɹ͡ͺ Դؤŷ  ǡѺѡٵûԭ͡ҧ ¨֡ѹʡĵԹûдѺԭ͡͡¹û¹ѹʡĵѹҧ

 

ѡٵ͡ 3 дѺ дѺѺ¹(beginners) Ѻ¹, дѺҧ (Intermediate level) Ѻ¹ҺҧдѺ٧  (advanced level)   ѺͧóӤѭ ͧԹ繡੾ ͹ѧԴ͹дѺҧ觨͹áҤ 2550   Ѻ ʹ㨡Դ价ҤԪ¤Ѻ

ʹҡ¹óդԡͧԹ  ͡ҡ¹ҡóѹʡĵ ѧͧҹ˹ѧҴ»ѵóԹ»Сͺ ءѹ ˹ѧͷѺ¡ͧдѺ ԡ ҡѧ ѹ 

            ٴѧѡ¹ѹʡĵ  »áԨҹҹͧ A.L Basham ʹյʵҨҹ¸ѹ͡Է觪ҵ (ANU)  The Wonder that Was India  á..2497  ¼¹óѹʡĵдѺԭⷷ褳ѡʵ   ͹õԷҤ..ѡ Ѵҡҹ  鹻ͧ ҹ.ط ¡ ҪѳԵҢѹʡĵ еҹҹ¹ԹԵس¶֧ 

ԹԵҹʵҨԫ ԹԵ   Դ ֡ѹʡĵ¹  ѧ稻ԭ͡  Թҧͪ͡ѡ˭ҧõԷҪѹ 任ѡѡ͡촡͹ҵǨФѹʡĵ觡   Ҫ ǨФĤǷ öҢͧ³  Ѥ繺óѡͧشʶҺѹԹ ( The Indian Institute)ͧ͡촴  ҹҨҧóͧشʶҺѹԹ͡촹   ҹҹШ㹹餧

            ҹѡҼԵ͡Ѻõ͹Ѻҧ٧͹ History of Indian Literature ͵鹩Ѻѹ Geschichte der Indischen Literatur 3 á͸ԺóվǷá, óҡҾóջҳ  ͧ͸Ժóբͧоطʹʹહ ͸Ժóդԡѧ

            ѡ֡ҷٴ ѡ֡㹻Ƚ  ҹԹ Եкѡ ѡ ѡ֡ҷٴҽ˹ѧ LInde Classiqe: Manuel des etudes  indiennes (ͧԹ¨ҡóդԡ: ѺԹ֡) ˹ѧҴõԷ һѵóԹҳ´͹ѹ ¹ѡ繻Ҫѹʡĵк͹ͧͧҹ͹ (Louis Renou) п« (Jean Filliozat) շͧ ͧѾഷ ͧٴ֧ҧ鹴 ੾ФҢͧҺ

              дѺѡ֡ ִ˹ѧ˹ҹ´ͤѺ ҹǨЪ·㨤Ңͧѹʡĵ ʹҾóԹµĤǷ֧¡ҧҧդѺ. 

 


àªÔ§à·Õ¹
< 04 June 2007 13:12:54 >
  

helthhehrje < jygime@lycggm.com >
< 17 January 2009 20:26:11 >
  

ndjkvd < ioqukg@xkjnyx.com >
< 10 May 2009 13:36:15 >
  

ohoionebt < oascsl@zolwmp.com >
< 15 May 2009 21:43:35 >
  

zexwtqetzx < bhxpkg@sknmwh.com >
< 16 May 2009 01:28:08 >
  

Else Corcory < ygjjcbhk@pyppqane.com >
< 17 May 2009 00:38:14 >
  

tgoyphwido < zxjdlr@ryiujs.com >
< 17 May 2009 20:06:33 >
  

Melody < uwdnghph@zneieczr.com >
< 23 May 2009 09:34:43 >
  

Tahir < uukrvukd@uqvezwyn.com >
< 23 May 2009 11:34:49 >
  

Anemone < dbeorqgo@zzrlgeyx.com >
< 23 May 2009 13:44:21 >
  

Dionysus Donnell < pnmgmeob@azvrktqw.com >
< 23 May 2009 15:51:11 >
  

Michaela < gqnygwpu@wohdekhj.com >
< 23 May 2009 17:41:21 >
  

Janina < udzwjqws@zebmhyqi.com >
< 23 May 2009 19:29:31 >
  

Enid Hayden < qysggcly@ujkzhdjy.com >
< 23 May 2009 21:20:21 >
  

Connor < fxxicwcx@llquunis.com >
< 23 May 2009 23:09:52 >
  

Lyndon < ecjzmidp@xbwvndle.com >
< 24 May 2009 01:06:34 >
  

Montana < yvpvywnx@fizylkdn.com >
< 24 May 2009 02:54:02 >
  

fwtdusk < fwglad@lwilam.com >
< 28 May 2009 06:08:26 >
  

fsjkauxxqmy < cwoxzu@iksjju.com >
< 29 May 2009 18:06:32 >
  

kardozo < ithallthose@gmail.com >
< 30 May 2009 13:12:17 >
  

lankanvin < pleplan4liiffe@safe-mail.com >
< 02 June 2009 09:38:45 >
  

chb908 < dieweeds@yahoo.com >
< 03 June 2009 23:10:20 >
  

chb908 < dieweeds@yahoo.com >
< 04 June 2009 00:26:57 >
  

chb908 < dieweeds@yahoo.com >
< 04 June 2009 00:47:37 >
  

jrxhdnsuni < tlwqmu@ijmlav.com >
< 06 June 2009 16:17:53 >
  

qrbdmd < xaiibd@bgvwok.com >
< 06 June 2009 20:43:03 >
  

uxxannthkq < vkxetv@wphxpm.com >
< 12 June 2009 11:28:19 >
  

gjmutcuwm < wbuzxt@auilei.com >
< 07 July 2009 00:32:15 >
  

aixzqjhzewk < kikkur@vjtrnd.com >
< 07 July 2009 06:15:19 >
  

kktaggcc < ygqzoe@mxadll.com >
< 09 July 2009 22:56:48 >
  

ectqexezs < nurdgj@ecveek.com >
< 14 July 2009 09:17:35 >
  

axrmliasjmu < fvbhaq@dafmnd.com >
< 19 July 2009 02:18:39 >
  

dylgnvp < haybga@hjnfbp.com >
< 28 July 2009 20:00:04 >
  

Pharmd744 < johnd914@aol.com >
< 31 July 2009 22:42:27 >
  

Pharme763 < johne964@aol.com >
< 31 July 2009 22:42:28 >
  

Pharme228 < johne886@aol.com >
< 31 July 2009 22:42:30 >
  

Pharmf214 < johnf618@aol.com >
< 31 July 2009 22:42:31 >
  

qvcuxmrc < jmjokp@xsumqr.com >
< 19 August 2009 16:27:02 >
  

buytramadol6914 < buytramadolische@gmail.com >
< 29 August 2009 13:37:20 >
  

ivazbrk < upajgi@tscmgn.com >
< 06 September 2009 11:17:51 >
  

huamszd < vszbvc@ywnujy.com >
< 08 September 2009 03:38:59 >
  

alexg861 < johng884@aol.com >
< 16 September 2009 11:34:03 >
  

alexg634 < johng641@aol.com >
< 16 September 2009 11:34:04 >
  

alexc602 < johnc988@aol.com >
< 16 September 2009 11:34:05 >
  

alexb284 < johnb204@aol.com >
< 16 September 2009 11:34:07 >
  

Npcevpep < tjagsdop@aawapsws.com >
< 21 September 2009 17:03:57 >
  

dkynayhld < ezehaf@ioqdef.com >
< 03 October 2009 14:57:39 >
  

Dvnsbtvn < qpmxrkxi@bsdzdsaw.com >
< 10 October 2009 11:16:48 >
  

Hpdmwpcg < hyyzgyjq@kyzsayml.com >
< 10 October 2009 15:51:49 >
  

vbbgqrmuw < xbpprn@hegcqx.com >
< 11 October 2009 18:18:53 >
  

dqmhQyjFSEEiBkE < VmWbFNVVJiJ >
< 11 October 2009 23:53:39 >
  

Eezbstui < sylejcbx@ajwnaktj.com >
< 14 October 2009 05:29:45 >
  

Fxyytpcd < zbebsuow@tltnknwm.com >
< 14 October 2009 05:29:46 >
  

Srjzgubg < raxxhfeb@wthtxbgb.com >
< 14 October 2009 05:29:47 >
  

Zkycflew < gpaubdiw@ftonhzgs.com >
< 14 October 2009 08:00:55 >
  

Kttwwiis < ovqjtdly@ebfpvlqn.com >
< 14 October 2009 08:00:56 >
  

Nfvtenxn < copjapdp@almjsxlb.com >
< 14 October 2009 08:00:57 >
  

Vdscqmbh < iedklkej@gahpadxg.com >
< 14 October 2009 20:07:27 >
  

Qbztkebs < hbwsyjux@zvcgkdgu.com >
< 14 October 2009 20:07:28 >
  

Cpinirok < wlfsebbs@ukviwqxi.com >
< 14 October 2009 20:07:29 >
  

Jbvdudpl < kdwsmobo@uxxmcdnn.com >
< 15 October 2009 07:29:31 >
  

Expwxhqj < yuxwwabh@sgzdkhok.com >
< 15 October 2009 07:29:31 >
  

Wspanwuh < cpgxyqwd@fumjjlwa.com >
< 15 October 2009 07:29:32 >
  

Niwefona < ppysqtzc@pzvoqgln.com >
< 15 October 2009 07:29:34 >
  

Cgoenaub < fekgfkmc@ynjagwci.com >
< 23 October 2009 01:28:35 >
  

Viiuroog < yaakoxhp@juxrjsso.com >
< 23 October 2009 01:28:36 >
  

Lknzqtpt < lxndquby@udcdjgzv.com >
< 23 October 2009 01:28:38 >
  

opxjmraioc < xsgahn@oxlmty.com >
< 24 December 2009 12:06:38 >
  

hraiqnthvsd < xyzehi@raoztb.com >
< 09 August 2010 19:13:43 >
  

buy propecia < Hantzarides92@gmail.com >
< 10 August 2010 18:48:29 >
  

lqfoalrv < xsuwrx@btjnji.com >
< 25 January 2011 14:26:42 >
  

svpowcbxu < wxkrfi@xundfs.com >
< 16 June 2011 09:15:14 >
  

poqvksnkua < yvtvnv@tpscob.com >
< 22 November 2011 07:01:48 >
  

DrZoibergLo < dr.zoiberg.lobster@gmail.com >
< 29 November 2011 20:09:16 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :