anouncement (ข่าวประชาสัมพันธ์)

POST : 5 กราบเรียนมายังชาวพุทธทุกๆ ท่าน
View 1123
Ans 1
กราบเรียนมายังชาวพุทธทุกๆ ท่าน
ชาวพุทธ

(ด่วน)

กราบเรียนมายังชาวพุทธทุกๆ ท่าน

            ถ้า สสร.  ไม่บัญญัติพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติรัฐธรรมนูญนี้อันตรายมาก ทางออกที่ดีมีความปลอดภัยสำหรับชาวพุทธเพื่อดำรงไว้ซึ่ง ชาติ,  ศาสนา, พระมหากษัตริย์ ให้พวกเราพร้อมเพรียงกันคว่ำรัฐธรรมนูญทั้งหมด ลงมติไม่ยอมรับร่างฯ

            เพราะรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่ร่างออกมา เป็นการวางแผนของ เผด็จการ ที่นับถือศาสนา อิสลามที่จะยึดครองประเทศไทยเพื่อจะเปลี่ยนแปลงจากพุทธให้เป็นอิสลามทั้งประเทศ เขาจึงพยายามทำทุกวิถีทาง โดยอาศัยอำนาจทางการเมืองเพื่อไม่ให้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ถ้าเรายอมรับร่างฯ เท่ากับเราทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยตรง ท่านรู้ไหมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกขณะนี้คือ กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงที่คลั่งไคล้ในศาสนา คนพวกนี้เหี้ยมโหดผิดมนุษย์ ขณะนี้เขาได้วางแผนกระจายคนอิสลามให้ไปตั้งครอบครัวอยู่ทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศแล้ว เพื่อหวังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย จากพุทธให้กลายเป็นอิสลาม  อำนาจการเมืองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ดูตัวอย่างประเทศเวียดนามเมื่อก่อนนับถือศาสนาพุทธ 90%  เดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจทางการเมืองบังคับให้นับถือศาสนาคริสต์

            รัฐธรรมนูญที่ไม่มี พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นรัฐธรรมนูญที่อันตราย ให้ชาวพุทธเผยแผ่เอกสารฉบับนี้ให้ทั่วถึงกัน  ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายมากที่สุด สำคัญมากๆ เป็นอันตรายเพราะภัยพิบัติต้องเกิดแก่กุลบุตรลูกหลานของเราในอนาคตแน่นอน

 

หมายเหตุ ขอให้ท่านช่วยเผยแผ่ไปยังเพื่อนของท่านที่รู้จัก

< 24 June 2007 01:19:45 >
  
ҤèйʹͤԴẺҾ ա§áзз觡Ѻ Шйҫ觤ᵡ¡ѹ

¼ÙéÁÒàÂ×͹ < Toei_mdod@hotmail.com >
< 01 October 2007 21:25:16 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :