question-answer (ถาม-ตอบ)

POST : 3 คำถาม - คำตอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
View 1330
Ans 7
คำถาม - คำตอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
เชิงเทียน

คำถาม-คำตอบประจำเดือน พฤษภาคม 2550

 

      ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

 

คำถาม 1: ลูกๆ ของดิฉันไม่ค่อยจะเชื่อฟังเท่าไหร่ ชอบเที่ยวเตร่ ไม่ค่อยเชื่อฟัง โดยเฉพาะลูกชาย ยังพาแฟนมานอนค้างที่บ้านประจำ ไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไร? หรือทางพระพุทธศาสนาแนะนำให้เลี้ยงลูกอย่างไรบ้างค่ะ (จงจิตร/ กทม.)

คำตอบ: สมัยนี้ ใครมีลูกหลานมาก ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมาก จะเลี้ยงลูกให้ได้ดีเป็นเรื่องยากมาก เพราะสิ่งยั่วยวนภายนอกมีมาก สังคมไทย โดยเฉพาะสื่อถูกวัฒนธรรมญี่ปุ่นและตะวันตกล้างสมองจนลอกเลียนมาใช้ โดยไม่ใช้สติปัญญายั้งคิด  ส่งผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติด้วย  แม้แต่ภายในมหาวิทยาลัย ระบบการดูแลนักศึกษาไม่เข้มงวด  นักศึกษาจัดกิจกรรมกันทำให้มีโอกาสแตะเนื้อต้องตัวหรือออกไปเที่ยวต่างจังหวัด ไกลหูไกลตาพ่อแม่ด้วยกันบ่อย  พอมีแฟนก็แสดงความรักอย่างประเจิดประเจ้อเยอะไปหมด เช่น เดินจับมือถือแขน  เช่าหออยู่ด้วยกันก่อนแต่ง  จิตสำนึกแบบไทยๆ ที่ได้อิทธิพลจากพระพุทธศาสนาเลือนรางไปเยอะแล้ว ผมอยากแนะนำดังนี้:-

            1.รู้ล่วงหน้าว่าวิสัยเด็กต้องรักสนุก เป็นธรรมชาติของเด็กที่รักสนุก แต่ถ้าสนุกเกินเลย ไม่มีวินัยกำกับก็จะเข้าข่ายมอมเมาตัวเอง พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสให้ระวังว่าคนมีโอกาสมอมเมาตัวเองแล้วไม่ใส่ใจธรรมะด้วยเหตุผล 3 อย่าง (ที.ปาฏิ.11/228/231) คือ:-

                .อาโรคยมทะ  เมาเพราะไม่มีโรค เห็นตัวเองไม่มีโรคภัยเบียดเบียฬก็กินเต็มที่  เที่ยวเต็มที่ สนุกเต็มที่ ถึงคราวป่วยหนักถึงวิ่งโร่มาหาธรรมะ เดี๋ยวนี้ การแพทย์เขาพิสูจน์แล้วว่า การฝึกสมาธิประจำจะช่วยป้องกันโรคและรักษาโรคได้หลายชนิด (รายละเอียดโปรดหาอ่านหนังสือ สวดมนต์, สมาธิและวิปัสสนารักษาโรคได้ ของรศ.ดร.พินิจ รัตนกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล) ไม่เพียงเท่านั้น งาน วิจัยของอังกฤษสมัยใหม่ ยังยืนว่าการฝึกสมาธิทำให้พบความสุขแท้จริงในชีวิต  ถ้าครอบครัวแต่งงานไปแล้ว คู่สามีภรรยาไม่สนใจฝึกสมาธิเลย ครอบครัวก็คงยากจะพากันมีความสุขในบั้นปลาย

.โยพพนมทะ เมาเพราะคิดว่ายังหนุ่มสาวอยู่ ไม่ค่อยสนใจธรรมะ รักสนุก ใครปรามก็ไม่ฟัง เห็นความสนุกเป็นเรื่องใหญ่ บางทีหนีพ่อหนีแม่เที่ยว เอาไว้อายุมากค่อยศึกษาธรรมะ แรกๆ ก็ชอบเที่ยวเพราะชอบร้องรำทำเพลงหรือเต้นรำ แต่ก็เลยตามเลยจนเป็นเที่ยวเตร่ ฝ่ายชายก็เสพสิ่งมึนเมา คบเพื่อนชั่วจนถึง      สำส่อนทางเพศ ขณะที่เด็กสาวหลายคนก็มาเสียตัว ติดยา ติดเหล้า บุหรี่ในช่วงวัยนี้ ถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งของพ่อแม่ที่มีลูกไม่อยู่ในโอวาท

. ชาติมทะ เมาในชาติว่าชาติตระกูลตนสูงกว่าคนอื่น

ที่สำคัญก็คือพ่อแม่ต้องหัดสร้างความมีวินัยแก่บุตรธิดาตนเอง   และต้องปรึกษาหารือกันแล้วพยายามสอนให้สอดคล้องกัน  ไม่ใช่พ่อสอนให้เที่ยวแต่แม่ห้าม  โดยเฉพาะช่วงวัยประถมและมัธยมซึ่งฝรั่งถือว่าเป็นวัยปลูกจิตสำนึก (formative years) สอนให้ลูกทั้งหญิงและชายรู้จักบาปบุญคุณโทษ สอนให้รู้ถึงกฎแห่งกรรม การเคารพผู้ใหญ่ สอนให้เคารพวัฒนธรรมประเพณีพุทธ (ว่าถ้าใครเดินตามวัฒนธรรมประเพณีพุทธก็คืออยู่ในกรอบของศีล) ทั้งทำให้ดูเป็นแบบอย่างก็จะช่วยลูกได้มาก  พ่อแม่หลายคนปล่อยปละละเลย พอเด็กโตเข้ามาสู่ระดับมหาวิทยาลัย ปัญหาก็เลยเกิด

2.รู้จักประเภทของบุตรธิดา พระไตรปิฎก (ขุ.อิติ.25/252/279) อธิบายว่าบุตรมี 3 ประเภทคือ อภิชาตบุตร บุตรที่ดีกว่าพ่อแม่ พวกนี้ไม่จำเป็นต้องสอนอะไรมากมายเลย อนุชาตบุตร บุตรที่ไปได้ดีเสมอด้วยพ่อแม่ และ อวชาตบุตร บุตรที่ทำตัวเลว เป็นที่เสื่อมเสียแก่วงศ์ตระกูล

จะเห็นว่าบุตรธิดาบางคนสอนง่าย บางคนสอนยาก เอาแต่ใจตัวเอง บางคนสร้างชื่อให้แก่ครอบครัว บางคนทำให้เสื่อมเสียวงศ์ตระกูล พ่อแม่ต้องสังเกตและดูแลเอาใจใส่บุตรที่มีแนวโน้มจะเสียคนเป็นพิเศษเพราะกรรมที่บุตรธิดาแต่ละคนสั่งสมมาไม่เหมือนกัน ถ้ารักลูกจริงก็ต้องพยายามเป็น เบรกให้ลูกด้วยความรัก ต้องไม่ลืมว่าวินัยที่อบรมตั้งแต่เด็กจะเป็นรากฐานชีวิตเขาไปอีกยาวไกล

3.เป้าหมายของการเลี้ยงลูกในทางพระพุทธศาสนาคือให้มีความรู้ดีและประพฤติที่ดี เราจะสอนให้ถึงเป้าหมายอย่างไร?  คำตอบคือ ประการที่หนึ่ง สอนเนื้อหาสาระที่เป็นทฤษฎี  ประการที่สอง สอนในเชิงปฏิบัติ เน้นทำให้ดูเป็นตัวอย่าง (lead by example)

ในเชิงทฤษฎี เช่น สอนลูกให้รู้จักกฎแห่งกรรม, กตัญญุกตเวที, เคารพผู้อาวุโสที่เจริญด้วยวัยวุฒิ, ชาติวุฒิและคุณวุฒิ, กฎระเบียบสังคมอื่นๆ และที่สำคัญเหนืออื่นใดก็คือวัฒนธรรมและประเพณีของไทยพุทธ มีลูกเป็นชายต้องสอนและอบรมให้เป็นสุภาพบุรุษ รู้จักให้เกียรติสุภาพสตรี ไม่หมกมุ่นทางเพศหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร สอนให้รู้จักยังยั้งชั่งใจ เป็นหญิงต้องสอนให้รักนวลสงวนตัว สิ่งเหล่านี้ต้องอบรมมาตั้งแต่เด็ก โตขึ้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกไป

แต่พ่อแม่หลายคนสมัยนี้ไม่เอาใจใส่  ทำลูกให้เกิดมาแล้วแต่ไม่มีเวลาฟูมฟักดูแลลูก คิดว่าลูกจะดีได้เองซึ่งเป็นความคิดที่ผิด ที่คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิชพยายามชี้นำนั้นถูกต้องแล้ว คนที่ออกมาต่อต้านคุณระเบียบรัตน์เป็นพวกมองแบบฉาบฉวย คือมองไม่เห็นปัญหาเชิงปฏิจสมุปบาท เป็นประเภทแสวงหาความสุขไปวันๆ  ไม่ได้คิดไปข้างหน้าไกลๆ 

อย่าไปเชื่อตามดาราบางคนที่สอนให้ลูกเจ้าชู้ ดาราพวกนี้เข้าใจพระพุทธศาสนาแต่เพียงผิวเผิน เอามาเป็นแบบอย่างไม่ได้  อ้างว่าลูกจะไม่เข้มแข็ง ถูกผู้หญิงทิ้งแล้วจะฆ่าตัวตาย ถ้าดาราพวกนี้หันมาใส่ใจพระพุทธศาสนาแล้วตัวเองฝึกสมาธิเสียหน่อย  แล้วใช้ความรู้ไปอบรมบุตรธิดาตามแนวทางชาวพุทธอย่างแท้จริง บุตรธิดาจะมีภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจมากพอที่จะเผชิญความผิดหวังต่างๆในชีวิตได้ โดยไม่ยากเย็นอะไรนัก พวกที่ลูกมีปัญหาเป็นเพราะพ่อแม่เป็นชาวพุทธแต่ปากทั้งนั้น  บางคนก็สอนให้ลูกเป็นนักรักเหมือนขุนแผน (ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนประเภทมักมากในกามารมณ์ เอาเป็นแบบอย่างไม่ได้) ลูกที่เจ้าชู้เสเพลเมื่อตายไปจะตกไปอบายภูมิ เช่น นรก

สิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆ ปลูกฝังแบบค่อยเป็นค่อยไป  ยิ่งถ้าสามารถใช้ศิลปะสอนโดยที่ลูกไม่รู้สึกว่าถูกสอนได้ยิ่งดี  นอกจากจะสอนให้ลูกได้เรียนรู้ไปตามลำดับแล้ว พ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดี เช่น พาไปวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร การฝึกสมาธิในบ้านเป็นบางครั้งคราวให้ลูกเห็น หรือพาลูกฝึก การนิมนต์พระสงฆ์มาสนทนาธรรมในบ้านเป็นครั้งคราว เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกได้ซึมซับความดี ยังจะทำให้ครอบครัวปึกแผ่นมั่นคงอีกด้วย 

4.คุณธรรมผู้เป็นพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูก วิธีเลี้ยงลูกโดยหลักทั่วไป พระพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแห่ง อาทิ เช่น:-

ก.สิงคาลสูตร (พระไตรปิฎกเล่ม 11/198/202) อธิบายว่าพ่อแม่มีหน้าที่บุตรธิดา 5 ข้อกล่าวคือห้ามปรามจากความชั่ว อบรมให้ตั้งอยู่ในความดี ให้เรียนศิลปวิทยา หาคู่ครองที่สมควรให้ และยกมรดกให้เมื่อถึงเวลา

ข.ทรงแนะให้มีพรหมวิหาร 4 กล่าวคือ 1.เมตตา ให้ความรักเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหน ความรักต้องมีให้ไม่เสื่อมคลาย 2.กรุณา ให้ความช่วยเหลือยามบุตรธิดามีภัยเต็มที่ รวมทั้งให้การศึกษาเพื่อช่วยให้ลูกตั้งตัวได้สำเร็จ รักลูกจริงก็ต้องพยายามฟูมฟักให้รู้จักบาปบุญคุณโทษโดยเฉพาะกฎแห่งกรรม จะได้ไม่ก่อกรรมชั่ว เพื่อจะได้เกิดในสุคติภูมิในภายหน้า 3.มุทิตา  ชื่นชมกับความสำเร็จของลูก เมื่อเขาทำอะไรสำเร็จโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความดีเพราะจะเป็นกำลังใจให้เขาทำสิ่งอื่นๆ ที่ดีแก่ชีวิตเขา 4.อุเบกขา หลังจากพยายามช่วยเต็มที่แล้ว เขาไปได้หรือทำได้แค่นั้น ก็ต้องทำใจ คือนึกเสียว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตน  จะดีจะชั่วก็แล้วแต่กรรมเขาจะลิขิต

จะเห็นว่าการจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่าย  นี่แหละครับคือหน้าที่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ การจะทำลูกให้เกิดนั้นง่าย แต่จะรับผิดชอบดูแลให้สมกับเป็นพ่อแม่บังเกิดเกล้าแท้จริงนั้นยาก

                อย่างไรก็ดี อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ (ซึ่งตั้งนามสกุล โพธิ์ประสิทธินันท์ ให้ผมเพื่อสอดคล้องกับท่านอ.เสถียร โพธินันทะ) เคยสอนผมว่าท่านจะแนะนำบุตรธิดาในสิ่งที่ควรแนะนำเต็มที่ หลังจากนั้น บุตรธิดาจะไปอย่างไรหรือเป็นอย่างไรในอนาคตสุดแต่เวรกรรมของแต่ละคน ท่านวางอุเบกขาคือนิ่งได้ เมื่อได้พยายามอบรมสั่งสอนสิ่งที่ควรสอนหมดไปอย่างเต็มที่แล้ว

ผมว่าถ้าเขาโตเต็มที่แล้ว ก็ต้องทำใจบ้าง นึกเสียว่า กัมมุนา วัตตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม  เขาอาจมาเกิดเป็นลูกชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าเราทำดีมาตลอด  เขาไม่ค่อยดี ต่อไป ก็อาจไม่ได้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกัน  คนดีๆ ก็จะมาเกิดเป็นลูกเรา ส่วนตัวเขาก็อาจไปเกิดเป็นลูกคนอื่น  คิดอย่างนี้แล้ว จะได้ไม่ยึดติดมาก

 

คำถาม 2: อาจารย์เห็นด้วยกับการปฏิวัติที่ผ่านมามั้ยครับ? อาจารย์คิดว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการอย่างไหนพระพุทธเจ้าสนับสนุนมากกว่ากันครับ? (วีรพล/ กทม) 

คำตอบ: ผมไปร่วมชุมนุมประท้วง ระบอบทักษิณด้วยครับ ผมไปร่วมฟังการบรรยายของคุณสนธิ ลิ้มทองกุลเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่อย้ายไปที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ผมไปเกือบทุกวัน ผมจึงเห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารครั้งนี้

                พระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นว่าระบอบการปกครองไหนจะดีกว่าระบอบไหน แต่ทรงเน้นให้ผู้มีอำนาจรู้จักใช้อำนาจนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมือง  สร้างความเป็นธรรมแก่สังคม  ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและไม่บริหารบ้านเมืองเพราะเห็นแก่ความโลภ  หากผู้บริหารดำรงตนอยู่ในทศพิธราชธรรม แท้จริง  ไม่ว่าระบอบประชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์  พระพุทธศาสนาก็ส่งเสริมทั้งนั้นแหละ พระพุทธเจ้าไม่เคยแนะว่าระบอบไหนดีที่สุดแต่อยากให้ผู้นำทุกระบอบ นำหลักทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตร ไปใช้ให้สมบูรณ์

                เวลานี้โลกยกย่องประชาธิปไตย แต่ถ้าสังคมเต็มไปด้วยคนพาลและคนมีการศึกษาต่ำ ช่องโหว่รายได้ประชาชนก็ห่างจนช้างจะลอดได้ห้าเชือก ถึงมีประชาธิปไตยก็หาก่อให้เกิดความยุติธรรมและอำนวยความสุขแก่ประชาชนได้เสมอไปไม่  คนมีการศึกษาดีเข้ามาบริหารก็อาศัยช่องโหว่กักตัน ตักตวงและฉ้อราษฎร์บังหลวง มีผลประโยชน์ทับซ้อนมากมาย ในเมื่อพวกทุจริตกุมกฎหมายแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ตน ส่วนฝ่ายประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาไม่สูง ทหารก็ต้องเข้ามาปฏิวัติ 

เหตุที่ปฏิวัติก็เพราะนักการเมืองโกง จะด่าก็ต้องไปด่านักการเมืองที่มีสันดานโกง  กินบ้านกินเมือง ประชาชนต้องชี้หน้าด่าพวกสส.ที่ทำให้เกิดการปฏิวัติด้วยซ้ำ อภิปรายกันด้วยเหตุด้วยผลแล้ว ไม่ยอมสำนึกตัวลาออก ทหารจะปฏิวัติให้พวกนี้พ้นอำนาจบริหารก็สมควรแล้ว   

คนไทยบางกลุ่มก็ขวาจัด อยากให้เมืองไทยพ้นการปฏิวัติอย่างสิ้นเชิง สถานทูตอเมริกาเองก็ออกมาประท้วงไทยที่ปฏิวัติ ต้องเข้าใจว่าไทยเพิ่งนำประชาธิปไตยมาใช้ในปี 2475 คือไม่กี่ปีมานี้เอง แต่ประเทศอังกฤษและอเมริกาที่ไม่มีปฏิวัติรัฐประหารนั้ นเขาพัฒนาประชาธิปไตยมาช้านาน ผ่านการทำรัฐประหาร สงครามกลางเมืองมามากกว่าเรา ประชาธิปไตยเขาจึงมั่นคง เดี๋ยวนี้จึงไม่มีปฏิวัติ 

ผมเห็นว่าปัญหาใหญ่ของการปฏิวัติไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ ในโลกนี้ไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนจะสมบูรณ์จนไร้ที่ติ  แต่อยู่ที่จิตสำนึกนักการเมืองซึ่งพอได้เป็นนายกหรือรัฐมนตรีแล้วจะอาศัยช่องโหว่ทุจริตคอรับชั่นมากน้อยขนาดไหน  การปฏิวัติเกิดเมื่อผู้นำทุจริตคอรับชั่นมาก ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา  ถ้าไม่อยากให้มีปฏิวัติก็ต้องไม่โกงกิน ผมรับได้ถ้านักการเมืองทุจริตฉ้อราษฏร์บังหลวงแล้วจะมีทหารปฏิวัติ  ข้อสำคัญก็คือทหารที่ปฏิวัติต้องลงอย่างสง่าผ่าเผย  ไม่สืบทอดอำนาจ 

                อีกอย่างหนึ่ง การจะนำประชาธิปไตยมาใช้ในสังคมไทยให้สมบูรณ์ต้องใช้เวลา  ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนต้องมีส่วนร่วม แต่ในสังคมไทยหรือชาติที่ด้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาอื่นๆ ประชาชนรากหญ้าไม่ค่อยมีบทบาทสักเท่าไหร่เพราะการศึกษายังต่ำอยู่ ช่องโหว่จึงมีมาก ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยจึงมากจนช้างลอดได้ห้าเชือก  ดูกรณีอิรักสิครับ  ประธานาธิบดีบุ๊ชบุกอิรักด้วยคิดว่าจะนำประชาธิปไตยไปให้  ผมคิดว่าเป็นความโง่ของประธานาธิบดีบุ๊ชเอง ที่คิดยัดเยียดประชาธิปไตยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงอาศัยการโค่นล้มผู้นำเขาลง    

ประชาธิปไตยแท้จริงนั้น จะดำเนินได้ราบรื่นมั่นคงต้องมีพื้นฐานที่สำคัญคือต้องเป็นการพัฒนาของคนในชาตินั้นๆ เอง ไม่ใช่มีมหาอำนาจมายัดเยียดให้ และมีรากฐานที่สำคัญคือโครงสร้างระดับมูลฐานภายในประเทศที่เอื้อให้คนมีสิทธิทางกฎหมาย  มีโอกาสทัดเทียมกันในด้านเศรษฐกิจ ผู้คนมีการศึกษากันมาก รู้จักสิทธิกันมาก ไม่ถูกจูงจมูกง่ายๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันมาก ช่องว่างทางสังคมที่ไม่ห่างนักฯลฯ เมื่อนักการเมืองทุจริต ก็สามารถใช้ระบอบที่โปร่งใสจัดการได้ แต่สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา พูดง่ายๆ ก็คือประชาชนในชาตินั้นๆ ต้องมีการศึกษาดีเป็นส่วนใหญ่ มีหน้าที่การงานดี รู้จักต่อสู้เพื่อสิทธิประโยชน์ตัวเองและบ้านเมือง  นักการเมืองก็ไม่มีอำนาจล้นฟ้าจะปิดปากใครได้

                อีกด้านหนึ่ง เมื่อมีชาติมหาอำนาจต่อต้านรัฐประหาร(ที่ชอบด้วยเหตุผล)ในประเทศไทย เราก็ต้องระวังว่าพวกนี้บางทีไม่ได้สนใจ ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนในบ้านเราเท่าไหร่หรอกครับ แต่กลัวจะเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่า  มหาอำนาจต้องการให้เรามีประชาธิปไตยเพราะสิ่งที่แฝงมากับประชาธิปไตยที่จะทำให้มหาอำนาจพวกนี้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติของเราคือระบอบทุนนิยมเสรี  บ้านเมืองเราปั่นป่วนมากเพราะระบอบทุนนิยมเสรีนี้เองครับ

 

คำถาม 3: อาจารย์ค่ะ คนไม่มีแฟน อยู่จนขึ้นคานก็ถือเป็นกรรมด้วยหรือค่ะ?

< 03 May 2007 13:42:52 >
  

Ӷ 4: Ҩ ҧè֧͹١ͧͺآ? ǹ ١µԴк  ١ǡԹ  ѴԹáѹѺͧԷ  Ҩҧä?  (عԵ /.)

ӵͺ: ҧ͡㹢á è§١ͧҡ Фҹͺ§价ҧѲ ѹ  Ҿ¹ Ф 駫մ ŧ    ǹᵡ駹  ҪԹѺҾԵûҡԵҹ Ҩ֧Ѻ·֡šҧ ҧѺ Ѵ駡ѺѲ¾طµç

                Ҥسդس١ҵ  ж١ԤѹͺдѺжѸ дѺԷ¡礧袹Ҵ  ԧ ˹ѡҵͧдѺá  èҤ鹤ѹѺͧ շҧ͡Ѻ  硨ѭӹ֡͵ҹͧ

                ǹóշ硶١ѧѺԹ㹡Ѻͧ ԸշԴ è駤ʶҺѹ֡ҹ  ¤͹͹͹ ҧҵͧԹҺҧ Թҧ㹡ѧ ҡҼ颹Ҵ ¡ԹҡԹ ԹǹԴ  㹻ѧɷ úѧѺԹҡԹ͡Ѻ Ң׹ѧѺԴ ҨѴҹ ҡеͧͧ ǡѺšѺӴӾǡ ҨѴ Թѵ ҡͧѧѵ  Ҿ͹ҴǨҧŧѧҧ͡Ѻ ͧʵҡҹ  ¡ҵͧҡ

               

Ӷ 5: Ҩ ˹ǵҧҵѹʹ ˹٨觡Ѻ ҨҨ仡ѹ¤?  (Ҿó /.)

ӵͺ: ѡվᴹ 繢¡鹻СǷ˭ ҤѡԴ ÷繡ᾧоѧ ѵѧ觡ѺǪǻ, ɰ觡ѺҨ, ҹ觡Ѻ١ͧ ǵҧҵԨҡ»Թһѡѡ㹻觧ҹѺ¡ ҹ èй ͡ҡѭӹ֡Ҵ ͺ

                1. ԨóҤԧ繤?  çͧٹҹ  ǹ˭¹¡ѹҧͷҧ  ҨҧҾѧ䧡 ·öеǨͺ Ҩ觧ҹ Ҩ͡·  (㹤繨ԧ Ҩҷ駡!) Ҩ͡ (㹤繨ԧ Ҩ¤ ԧѧѺá !)  þѹҧ絷Ҷ١͹ŷʹ ҵѴԹ觹˹ѡ§ §ҡѺ ˹㹻¤ΌѹẺ ֡ҡѹ繪ͧҧ觼繴 ѹ͹èҹǹẺ Ŵ Թ ͡駡ѹ

            ѧ 繷駵ҧ  ¤觧ҹѺ ҧѡͧͧѹ  ١Ҵ¡ѹ ¶١͡ǡѺѺ  Ҿٴѹ  ҧ¶١͡仢µǡ  ʹ͹֧ʶҹٵѧ  ѡѡ˹ǡ١駡  Թ͡ ѧ

                2. ԨóҤԧհҹ蹤? ¤ͧ Ͷ١ҷ ҹ? ͡ǡ  㹤繨ԧ ҷѧ ԡҡ¡ǡ  й ͧѡ´  ͡ʡ͹ѴԹ ҾǷҹԴͧ͹ (խҵҵ仴)  ѡͺҴդµѴԹ㨡

                3. ԨóҤԧҨТѴ駡ѹͧʹ? ˭ԧ¨ӹǹҡ˹ѡ㹾оطʹ 繪Ǿط⹤ ԧʹҷءʹ͹餹繤 ´ûԺѵ͹ѹ  ֡Ҹ㹾оطʹҾ èǷҧҧѹҡ  ҡѺ ҨлԺѵԸѡʹ? ʹҡǾطѺʹҢͧ ǡҡѺѺ㹤  ҡ¹ʹʹ ͡ТҴ㨡ҧҡ  ǹ˭褹¾ط¹ʹѡ繡¹оطʹҧҺ    ˹ѡ㹾оطʹѡ

            4. ԨóҤԧͧդҡ? 繸ͧеͧҷҧ˹շ  ͧʵҶͧ  ա¾觾? Ǥ äѺСѹҨлʹ 繹ҡ Ѻ˭ԧ·ٴѧչѡ  դ繡˭ҡ Ҩջѭ 

                5. ԨóѡҨԧԹըѹ? ˭ԧչ·觪ͺҧ˹觤ѺͿѧ  ҧԷ§Ҫ  觨֧ͺ ФѺ ͧѡԧ? 繵Ѵ? ˭ԧǹ˭㹷ءѹФѺ ءԹ͡Ѻ ء͡ԴԵ СõѴԹѡѡ ¨Ѵ

                ʶҹó ʴҺ ҹФѺ

 

Ӷ 6: Ҩ ѧҤѹ ҨԴҤǡеá¤? (ѹ Ҵ .)

ӵͺ:  ûԮ (15/375/124) к Ѻæҵͺ ( ˹ڵ ˹ڵ) ҪԵҦҤ令˹ ҵͧáҧù·ҹСæҹ仪ǡŹҹ ҨԴҿѧ ǧ繸 ҵͧ¡㹹á仪ǡŹҹ ͡Դ繤 ͧ١Ҧա¡ 500 ҵ ԵҨе蹪ҵ ͧ͹ǡ ͧҡѡоطʹ ǡѧҧ˵ͧ١   

                ǹǼͧ÷ҼطҧʹҡѺѵѨҹ ѵѨҹͺŸ Ѻѧ餹ʹѡʧ  ҷʹӹ֡㹪ҵԨѡ͹¡ѹ  ¤Դҡеͧùӧҹѹʹ˹ѡ˹ ѧҵͧѧ١ͺա 

Ե㨤ͺҤǡըԵѧعç  ١͹繴ѧѵá ѡ- 繢繴 繴繢 ѺѵѨҹѡһحس ҹաҹ ͧա ˹ҷѰѺѡҹѴǪѴਹ ҡ÷ѹ ѹµ͹¡ѹ


àªÔ§à·Õ¹
< 03 May 2007 13:45:19 >
  

ҺʴշҹҨ

ԩѹͧ˹㹼˭ԧ·ʡѺǵҧҵ ( ѹ ) ⪤դз繤繤 ҨҡͺǷ٧¤س  س سͺصä¡ѺʹҾط觾ǡʹҤ ( 㹻Ѩغѹ ) մԩѹ´æѵԩѹ¶ҷ ҵͺҾ͹ѡԵ ѵǡҡѡԵ蹡ѹ ͧ繴 ͡óյҧó˹觤 СôԹԶժԵ蹡ѹԹ觷  ʹյԩѹͧԹ·ءѹԩѹ¹仴繵ҧշ§ҧ͹Ҵԩѹ֧ 7 դ  Ҫ դҪ١Ǵԩѹءҧҷз͡͹ֹͧѨغѹҳ 2 ҹǴѧѹ˹觢Ǵҹ  Һ͡´ҡҹʹ͹Ѻʺ  ͺҡѹ繤Ӷͷ 1.Ң͹ҼԴŢͷ 5    ԩѹͧءѹѡ 5 жҺǡѺԵ㨷ҸյԴǾͧ繴觤ҡõҨ͹ա١Ǥⵢͧԩѹҡù ˹觾ͨԵʧԩѹԴԵ繤¾оطٻ§ͧ躹Ҥͺ¾͢ع˧Ҫ  Եԩѹ֧  ӵͺҷҹ;¤зҹ͡ҵǴԩѹͧеͧԴ¢ͧҹԩѹҧ§ Թ ͤӶͷ 2.觷ԩѹ繹鹤 ( ԩѹѴҸͧҳ 4-5 ͹ )

ʹյԩѹԺҡҵԴԴ ô¡ҧѹ١ⷹж١ʹѺ蹷ҵԶ١ ա١·ҧШԵ㨨ԡҧѹպص 2 դͺǤ ҡѭҢͷ3.ѹͧš  ˹觴ԩѹ͡价ӧҹԵͧͧ仨غѵ˵بԩѹѴ駡ѺԵ֧ͧ 2-3 Ҩ价ӧҹ觷͡ԴҵͧԵԵͧͻ ( ʹյʹͻԺѵԸҸ¤ ) мŻҡҴԩѹ١öҡ˹ҡѺҪѡԹ֧ 3 㹢з͹çҺżҵѴҤش  դ 2 繺ɾҺŷ褹Ҫ繤ͨʹҴԩѹءѹ 9 Ҩô 3 üԴáԡѺ仹͹ҹԩѹءѹ  ͹鹨Ե͡ԩѹռ˭ԧ ԩѹ ͡ѺͷءѹСѺ仹͹ҹ;ҷ˹  ʹԩѹ͡ҡçҺŵ׺ըԧ ͤӶͷ 3.觷º͡˵شԩѹ㹨Ե鹤ä Ӷͷ 4. úǹҨҡԹ仢úǹҨسҴپ鹴ǧͧԩѹմԴҧ  ԩѹԴѹʺշ 30 չҤ 2504 ( 1961 ) 23.59 ҷ  ǹԴѹ 27 Ҿѹ 2511 ( 1968 ) Һѹѹä  Ҩ줧ҺͧѹҽкԴ

  ش¹͹ҡšҹҨйӢ͸ ѪҵͼԪ بҷء з  繡š˹عҹҨ龺ѺԾҹ觤㨤

   ԭآʴդ


ÍÑÈÇÔ¹Õ àªà¿Åà¤è ( ÍÃö¨Ô¹´Ò ) < eid30@yahoo.com >
< 04 May 2007 04:47:49 >
  

Ӷ 7: ҨԴҾоطʹԸըѴҧáѺ¹¤?

ӵͺ 7: ѧҾоط͹ѴáѺշ¹ҧ ҡͺҾҧ ѧ

                1 .˵ط¹ ҨԴҡѨ¹͡ Ѩ¹͡¹˭ԧҡҼ §ҹ ѧ仺Ǫա 3 ʹٻ ˭ԧ˹觫Ҩշҧ͡ŧ֧¹ ͡ʡҨʹ͵§ ҧա纴˵ؼŷҧɰԨ ͻûѨغѹ ͡价ӧҹ͡ҹ ͡ʾм˭ԧ ҡ ҧաҨպѡҹ㹷ӧҹ¹ 

Ѩ㹡ҷҹҨµǻ ͹֡觧ҹ ըЫѵѺ ֧´ŵͧ  ҡѺҹҹŵͧ  ҧŧҹҹҧȡ    ѧդͧ÷ҧ  ¹ѧ 仹觿ѧѡ¹Դ˹ѧǡѺѭҪԵҢͧ˹ѧһҷͧ  աҨѧդͧ  ҶͧӤѭ ҽ㴽˹ʹ Ҩͺᵡ

й 繹ҨͤԴҷһµǻԹ仹ѡ ǡôٻҧͧ ͡ѧ ¹ 繻Ш  طǨ (23/107/199) ˭ԧѴ㨪Ը Ѵٻҧ, Ѵ¡ѡ, Ѵ¡þٴ͹ҹ 

ûԮҧ͹ (18/484/304) ͡Ҽ˭ԧաѧҧѴ㨼 ˹㹹鹡 ٻ繡ѧ (ٻѧ) ֧ûҷ ¹觧ҹ Ҩͧ͡¹ͧҤǺѡҤ

ػ è觧ҹѹ״ǵͧŻо 㨵ͧѺ  ͧ֡ҡ觧ҹششͧԵͺ ҡ§ҹ

ѨաС˹觤 ѡҡ㹡ͧͧ ¾طšաóչҧҢ غԡҹФѺʹ öշոո Ҥسդʹ ѡͧ¹շոոԤѺ سʹ  ҵ㨨¹ѡǡҨͧʹ(ѹԸ) Ҹ٧ФѺ

ҤسзӡҷͤѺ áسӴ¤ѡФʹͼա٭ 令Դ繵ͧ ҧԷҾ  觷سз繡ûԺѵԸ㹵 Ҥس繤͵ͻ СѡҼоĵԸѺ

2 .ѡҡ㹡Ҫѹҹ ѹͧɵͧǹ˹觹ФѺ ѡԨóҳ͡ ҧաҼҪѧ͡ á ѡͧҤͺǤʨآ 鹡ѺҨлѺҡѹҡ§˹ҧ¡ѹ 㹷ҧоطʹҹ Ӥѭ͡繤Ե

˭ԧ¹͡Ը͡Ẻ ҧͺµҵ ҧ͡ѡ ҧͺǢ ҧ͡˹ҵ ҧ͡Ҥʹء ҧ͡ ҧ͡ ҧ͡繤ժ§ ѡͧ ҧ͡ŧ   ѧբ˹觪繤ѡ  Թշµ

֧ҡҾá͡ǡ仴   ʹء 繤ҧ͹еͧ¡͡ҷ͡Ҵչ鹵ͧ繤¹¤оĵ ԪҤդسШӵ ͡㨴ա´ٴ繾ɡҤ ѡͧͧ 㹡õѴԹ͡觧ҹͧ˵ؼŻСͺõѴԹҡ

 

Ӷ 8: ҨԴҧäѺѺʨؤ෾? ҹҨǹͧúҧͻǤѺ? (/).

ӵͺ: ʹ㨡ҹ͡Ѻ ͧաʤͧҡ , ǧǹ, ǧѴҡ, СվԹ   ҹ觴ѧк絵 ;ǡѡҤ ɳҷҧ͵ҧ ҧաҡ蹤ѧѧҪɳŤԴ

                һФس稾ѧҪ Ѵù ¨Ѵͧ­ ͤ駼Ǫ  ѹͧ çҸҹҾФسѴ  稾иíҳع (ʹԷ) Ѵ ͧ   ҹЫԺ͡ ͧҡ褹պح иѭҺ (ǧ) Ѵҡ¹ Ѵҡ ا ӡ 20 ͧ ѹѧҡ ᨡ ͧ ᨡ硹ѡ¹жç¹ǹǢͧ.. ࡵԧ

                ѵš仵 Ҷ֧Ǩеҡõҷѹ վͧͧ˹͡Ѻ ӹͧǡѹ ԵдբŧСͧͧ  ·ʹյͻѨغѹ ǴҴźѹ Ҥǹͧͧͧ˹ ǹء礧  

                ǴҶ֧þѵúء 駵㹡ͺŸ ʹѺʹع ԴŸҡҹѺԵէǤѺ

 

Ӷ 9: ԩѹ繪Ǿط 觧ҹѺԹѺ 13 Ѵաѧ¹ 价ӧҹ͡ҹ м餹ӹǹҡ ҧ մԩѹ仡Ѻԩѹǡѹ ҡ˹µҡҡ͡ԡ ҡѺʹ кҧաҡԡ 駴ԩѹŧ ҨСѺҴԩѹ ԩѹ֡纻Ǵԩѹ¡ ҧ ԩѹҡ͡ԡ索Ҵ ԩѹŧ (ѳ, )

ӵͺ: ͧ¤سѳͧŨ¨ҡѧ еͧԹմ·سͧ繾طʹԡоԺѵԸҧ ͻѭҤͺǡ

Թѭҷӹͧ ǹ˭Ҩҡǧʹ ҧաҹ͡ ҧաҵԴþѹ óդس ҹӶͷ 7 繡ó˭ԧ¡ҧ㹡ا෾ҹ˹觽ҡͺ ҡʹѧѺ

                1. ҷջʺó㹵ҧ 觨ҡѹҡ ҵѴԹҡ óդسѧѺ¤ҡ ʴҤسդշҾҡ չҨ繤سѵԢͧ˭ԧ«˭ԧ蹴 Ҩ١ѺҴ

                2. һ仹Ѵ˭ԧ¤ ҨǡѺ سҨԨͺ͡ѴѺسҡ鹹ФѺ 繵Ҿ١ 仿ѧȹ ֡ҸͶ·ҹ  ҹͧԴҴ繡 ҧ͡ ѺͺǾ˹Ҿҡ 觶͡ѧȹ ͧһحسɺ Ҩ㨶֧˹ҷѺԴͺͤͺ觢 ҷѡ¤ͺѧɷ繪Ǿط  §ըѡͺ ѡ١ ͡ ѧ͹١駪˭ԧѡʧǹ (觵çǾطӹǹҡ¢й)  ա 

ҷҹ٨ դسҨ繻ѭҪ  աէҹ ѧѴ仡Ѻس ʴҾ鹰ҹʵԻѭҡ 㨾оطʹҡ ĵԡҨ¹  ͡ʾҡѹѴ  ѧȹ Ҩʵ

3. Ѻس Ҿк  ɹɹ¡ͧԷҾ   觷ҹ觷˹觢 ҷءͺҾǴʺ  þٴմ §ҡ˹ ֧˹ҡҡ´   й ֧Ҩ繽¼Դ ʹҷ¡ѹ   ҹդآ   ҧҡѡɳз quality time  ҡ  ѹԸФѡ˹ ͵ͻ ҹԹ ͹շءҧ ѹԧ繤 繤سФѺ  ѡФʹͧӤѭҷءͧ˧ѹ¡ѹʹʹ¤  

4. յ㨨դ ͧ㨹֡㹴ҹ 仺ҧǧ ͹֧֡ ҡҨСѺա

5. ֧ҴͧҨҡѹ仨ԧ ֡ҷӺحѹѹ 仵ԢԵ ҹ§ѹԡ   ԴҡҤ ҵԾͧͧҡ ֧觧ҹѹ·ش աͧҡѹ 繸š ͧ֡ѡѺ 繷ءŧ 㨸šִ蹶蹹ŧ 㨡ʧҡ  

6. ٴǧس  ǧѧѺءաá سջѭҴҹԹФѡ㹤ͺ ѧѹ 10 ԧҤչ ͡ ءҧдբ աҧͤس͡͹˹ չ¡Тѹ ջѭ͹ѴԹФѺ ֡Ҹ繡Ԩѵ Ъ¡ͧ ʹաͤسմǤس٧شʹǾʺ˹ ¤ѧѤ  йǾʺաѧѺѤ  Ե֧ մѺء ѧմǾʺͧ ѹ 10 ԧҤ ͡ҡաá ѹ 16 .. Ǿʺը¡͹خ سԹͧҡ Եдբ鹤Ѻ

觷س袳йǤѺ Ѻ繾طʹԡ;ѡ ԭҸоѲһѭ ͧҡʵ ǧسǧѧ١蹧ҹ ҹ, ѡ, ԭҸоѲһѭ仪 ҡԺѵúǧ зǾʺի繴Ǥس٧شաѧ秢鹡ա  繡ѡطҧԧ   Եسҡ  оطҵ   آѧ ʵ оĵԸآ դءҧ һԺѵԸ Сͧ͹ѧѺ ͧ׹ѹ ѡ ԧ   ѡҼоĵԸ

سоط иоʧѡҤسժԵآҺ蹹ФѺ

 

Ӷ 10: Ҩҧ¤Ѻ稾ѧҪ 㹻ѨغѹҧúҧѺ? ҨҧáѺ黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪ? /)

ӵͺ: Ҿͧǹ͵鹻 ͧçآҾ¤Ѻ зçѺ ͤس ѾͺҹФǧ 觷˹ҷѴӴѺҾͧçҺŨ ҹФٻѴùþ Ѻͤѧ ҹ͡آҾ仢й (30 ¹ 2550) ͧآҾç¢ͧͧ

ҧá ҡ¹ҹطʹԡҼ/Ѵù 10 Ѻ觵繼Ţ ͧҹ˹觴 ֧ͧçҹҡ ҧ¾ͧ ֧͹仵 㹰ҹ줹˹ 㨷ͧçҾѡ͹ áԨҡ ֧繴·褳ʧ觵һФس稾оزҨ Ѵ繼黯Ժѵ˹ҷ᷹Ѻ


àªÔ§à·Õ¹
< 03 May 2007 13:46:39 >
  
IDVvkc zfpjliwxkuub, [url=http://pydwjuyedztg.com/]pydwjuyedztg[/url], [link=http://uxuygbvtwcoo.com/]uxuygbvtwcoo[/link], http://rytbjvsjturl.com/

eeikmjxj < wmffwf@maljko.com >
< 16 October 2009 12:41:53 >
  
ҡТͺࢵͧ  ""  Ѻ

ÍÃÔÂÐ
< 06 May 2007 10:15:05 >
  

¹Ҩ¤þѺ..

                  ǷѺ˹ ¡ 黯Ժѵ˹ҷ(᷹)稾ѧҪФѺ..һѨغѹ¹繼黯Ժѵ˹ҷ稾ѧҪФѺ...ФѺ..֧ҡҨ䢻ѭ˹¤Ѻ......


ʧÊѤÃѺ.....¨Ò¡.¡Ñ§¢Ò...
< 10 May 2007 18:01:01 >
  

Դ繼˭ԧҡҼ ԧ  ѧ  Դ繼˭ԧ  ʹյҵ㴪ҵ˹觵ͧ»оĵԼԴҧҧ˹  ¡鹨֧ͧԴ繼˭ԧ ԧ 


¹ÔªÒ
< 13 May 2007 12:28:40 >
  

ʹ㨨֡ҾԸẺ㨧 ֧ͧҴѺǧԵ Ҩйӵ ͵ͺ㨴¹ФѺ

Ը ҧҡԸ¹ѹѴҸҵ (ҾШѹ) ѴЦѧҧäѺ


¾Ø·¸ºØµÃ < Phrram1975@hotmail.com >
< 16 May 2007 19:13:45 >
  

¤¹ä·Âã¹µèҧᴹ
< 08 July 2007 17:14:48 >
 

Suggestion
     
Name : *
       
  Messages : *
       
  Picture :  
     
       
  E-Mail :