เลือกอย่างไรให้ได้คู่ดีวิธีเลือกคู่:
ทำอย่างไรจะได้คู่ครองที่ดีตามวิถีชาวพุทธ?
 

    ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์  

นักศึกษาจำนวนมากถามบ่อยว่า ’พระพุทธศาสนามีหลักในการครองคู่อย่างไร?’ ผมตอบไปว่าก่อนจะไปครองคู่กันอย่างผาสุกในชีวิตครอบครัว ทั้งชายและหญิงต่างต้องรู้จักเลือกคู่ให้ได้ดีเสียก่อน การจะเลือกให้ได้คู่ที่ดีเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากและเป็นเรื่องสำคัญมาก จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดสำหรับหลายๆ คนเลยก็ว่าได้  

เวลานี้ ถ้าเราดูโทรทัศน์เราจะเห็นโฆษณามากมายที่จะทำให้ผิวพรรณดีขึ้น มีทั้งเสื้อผ้า
, มีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งโลชั่นทาผิวให้ขาวผ่องมีทั้งเครื่องประดับต่างๆ, มีทั้งโฆษณารถยนต์ยี่ห้อดีๆ ต่างๆ  ฯลฯ ผู้หญิงหลายคนพากันคิดว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้มาเป็นสมบัติของตัวเพื่อแต่งให้ตัวเองสวยขึ้นแล้วจะทำให้เพศตรงข้ามหันมาสนใจมากขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ยังมีคุณสมบัติด้านอื่นที่น่าสนใจและควรให้ความสำคัญกว่าสิ่งภายนอกเหล่านี้มาก ผู้ชายที่ต้องการจะเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ครอง แม้รูปร่างหน้าตาจะเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่ง แต่ถึงที่สุดแล้ว ก็จะต้องตัดสินใจเลือกผู้หญิงที่ดีมาเป็นคู่ครอง ฉะนั้น ขณะที่เราพยายามมองหาผู้ชายที่ดี เราก็ต้องพยายามเป็นผู้หญิงที่ดีเพื่อให้เขาเลือกมาเป็นคู่ครองด้วย

วัยรุ่นสาวๆ ทุกวันนี้ ติดในวัตถุนิยมมาก ศัพท์ที่ใช้พูดถึงลักษณะคนสมัยใหม่นี้ดีที่สุดก็คือเป็น ’นักบริโภคนิยม’ (Consumerists) ซึ่งหมายถึง ’คนที่พยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อพยายามหาซื้อสินค้าราคาที่แพงที่สุดในท้องตลาดบริโภคอันจะนำไปสู่การได้รับการนับหน้าถือตาจากคนอื่นๆ เช่น รถ  กระเป๋า เสื้อผ้า อาหาร รวมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยราคาแพงๆ อื่นๆ คนเหล่านี้ จึงพยายามนำเสนอตัวเองพร้อมกับสินค้าใหม่ๆ ที่ตนเองซื้อหรือใช้อยู่ผ่านสื่อโซเชียลมิเดียต่างๆ ให้คนอื่นได้เห็นเพื่อนำไปสู่การชื่นชมยกย่อง อาทิ เฟ๊สบุ๊ค, ทวิตเตอร์, กูเกิ้ลพลัส ฯลฯ ’

เจ้าของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงลงทุนหลายล้านบาทเพื่อโฆษณาให้ผู้คนสมัยนี้แย่งกันซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเองอย่างต่อเนื่อง  ผู้หญิงจำนวนมากตกเป็นทาสของการโหมโฆษณาเหล่านี้แบบซึมลึกหลังจากเสพโฆษณามาอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นนักวัตถุนิยมกล่าวคือให้ความสำคัญแก่ ’ความรวย’ มากกว่า ’คุณธรรม’ ไปเลย 

ผลที่ตามมาก็คือเธอเหล่านี้จะเลือกผู้ชายแบบฉาบฉวย เช่น อยากได้คนที่หล่อดีเท่ห์ดีแต่งตัวดีกางเกง เข็มขัด เครื่องประดับต่างๆ ราคาแพงๆ, มีฐานะร่ำรวยดีมีรถยนต์แพงๆ ขับ, ถ้าเลือกได้ นามสกุลก็ต้องดี ยิ่งเป็นลูกท่านหลานเธอหรือพ่อแม่ร่ำรวยมีอัฐ สาวๆ ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางทีนอกเหนือจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว สาวๆ เองก็อาจไปหลงชอบคนประเภทเช้าชู้จีบเก่ง เข้าทำนองว่าปากเป็นเอก เลขเป็นโท หรือ   คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง เพราะทำให้ชีวิตมีสีสรรมากขึ้น บางทีก็วางสเป็กไว้เลยว่าจะต้องได้ประเภทสูงและหล่อล่ำบ้าง มีตาตี๋ๆ ผิวขาวบ้าง ต้องสูง 180 เซ็นต์ขึ้นไปบ้าง  ลูกครึ่งบ้าง ฝรั่งบ้าง  นักเรียนนอกบ้าง เอาอกเอาใจเก่งบ้าง ฯลฯ  แล้วแต่จะว่าไปตามจริตนิสัยของแต่ละคน


แต่น่าเสียดายว่าการให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านี้มากไปมันหมายความว่าเธอกำลังให้ความสนใจกับสิ่งนอกตัวผู้ชาย ซึ่งไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะช่วยให้ชีวิตสมรสในอนาคตยั่งยืนเลย สิ่งที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเลือกเป็นคู่ครองก็คือตั้งคำถามว่าพื้นฐานครอบครัวเขาเป็นอย่างไร?  เขาได้รับการอบรมมาอย่างไร? ฯลฯ หรือสรุปโดยรวบยอด เขามีคุณธรรมมากน้อยเพียงไหน เพราะสิ่งนี้คือเครื่องรับประกันว่าเป็นคนดีที่จะรักและดูแลไปตลอดหากได้แต่งงานไป   

โปรดระลึกเอาไว้ว่าถ้าเลือกแต่งงานเพราะความสวยหล่อหรือมีทรัพย์สินอย่างอื่นๆ ไม่ได้มองที่คุณธรรม ชีวิตครอบครัวอาจจะอยู่เป็นสุขได้ประมาณแค่ปีสองปีแรกเท่านั้น หลังจากนั้นไปแล้ว ชีวิตครอบครัวจะอยู่กันได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมที่อบรมกันมาทั้งสิ้น ผู้หญิง/ผู้ชายที่ฉลาดจึงให้ความสำคัญแก่การมีคุณธรรมของคู่ครองมากกว่าอย่างอื่น รูปร่างหน้า ตาหรือคุณสมบัติภายนอกล้วนเป็นเรื่องรองลงไปทั้งสิ้น 

 
หลักในการเลือกคู่นั้น พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้พยายามเลือกบุคคลที่มี ’ธรรมะ’ เสมอกัน กล่าวคือ:

1.สมสัทธา แปลว่า ’มีศรัทธาต่อพระศาสนาคล้ายกัน’ (หมายถึงมีความโน้มเอียงไปในทางเชื่อบาปและละบุญของพระพุทธศาสนาเหมือนกัน [ถ้านับถือศาสนาอื่น ก็มักจะถูกชักจูงให้หันไปนับถือศาสนาของเขาซึ่งจะทำให้อยู่ด้วยกันได้ยาก] อยู่ในกรอบของอุบาสกที่ดี ไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงเริงรมย์ซึ่งสะท้อนว่าไม่มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา),

2.สมสีละ แปลว่า ’รักษาศีลและมีระเบียบวินัยในชีวิตคล้ายกัน’ (มีอัธยาศัยโน้มไปในทางรักษาศีลอย่างเคร่งครัด) มีวินัยในตนเอง ไ่ม่ติดยาเสพติดหรืออบายมุขทุกชนิด เช่น บุหรี่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นนี้แสดงว่าชีวิตเขามีวินัย รู้จักแยกแยะดีชั่วและมีกรอบอยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานที่ดีของครอบครัว,

3.สมจาคะ แปลว่า ’มีจาคะคล้ายกัน’ (พร้อมจะเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อสิ่งดีงามคล้ายกัน) เช่น อาจจะเสียสละเงินทอง แรงกายแรงใจ กำลังสติปัญญา ฯลฯ ให้แก่พระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำ อีกฝ่ายก็พร้อมจะอนุโมทนาร่วม ไม่ตำหนิติติงหรือพร้อมจะให้คู่ครองของตนทำงานเพื่อประโยชน์ผู้อื่น อย่างนี้เป็นต้น 

4.สมปัญญา แปลว่า ’มีปัญญารู้เห็นถึงความสำคัญของธรรมะใกล้เคียงกัน’ พูดง่ายๆ ก็คือให้พยายามเลือกคนที่มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อในบาปบุญคุณโทษ ใกล้ชิดพระศาสนา เป็นคนที่ปฏิบัติธรรม อยู่แล้วหรือเป็นคนที่มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเหมือนๆ กันนั่นเอง 

ธรรมะ 4 ประการเหล่านี้ถือเป็น ’คุณธรรมพื้นฐาน’ ที่ต้องตรวจสอบดูในชั้นแรกเมื่อมีคนเข้ามาหาในชีวิต พูดง่ายๆ โดยภาพรวมก็คือพระพุทธศาสนาต้องการให้เลือกคู่ครองที่มี ’สัมมาทิฏฐิ’ ในการดำเนินชีวิตมากกว่าจะให้ความสำคัญแก่วัตถุภายนอก หลวงพ่อชาเคยแนะนำวิธีดูคนที่จะคบด้วยกว้างๆ ว่าคนดีนั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ๒ ประการ คือ ๑.ทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นความดีให้เราเห็น ๒.ละความชั่วติดตัวหยาบๆ ให้เห็นด้วย เช่น เล่นการพนัน เจ้าชู้ ดื่มสุรายาเมา การเที่ยวกลางคืน ฯลฯ ถ้าความชั่วใหญ่ๆ มีน้อย ความดีมีมากกว่าก็หมายความว่าดี พูดสั้นๆ ว่าไม่เพียงแต่จะทำดีเท่านั้น ยังต้องละความชั่วต่างๆ ให้เห็นเป็นประจักษ์ด้วย

อย่างไรก็ดี ’การมีธรรมะ’ เป็นคนละอย่างกับ ’การเข้าวัด’ เป็นประจำ พูดง่ายๆ ก็คืออย่าไปคิดว่าคนเข้าวัดจะดีทุกคน เพราะ ’คนเข้าวัด’ อาจมีวัตถุประสงค์ต่างกัน บางคนมีปัญหารุมเร้ามากถึงเข้าวัด เช่น มีแฟนหลายคนแล้วสับสน, บางคนเข้าวัดเพราะต้องการหนีปัญหาที่ตัวเองก่อทิ้งไว้ เช่น ไปทำผู้หญิงท้องหรือผู้หญิงก็ไปทำแท้งแล้วรู้สึกว่าบาป เป็นต้น, บางคนเข้าวัดเพราะต้องการกลบเกลื่อนชีวิตหรูหราของตนเอง, บางคนแกล้งเข้าวัดเพราะต้องการสร้างภาพให้คนที่ตัวเองกำลังจีบอยู่เชื่อใจว่าเป็นคนดี คนเหล่านี้มักจะเล่าถึงกิจกรรมของตัวเอง ไปทำบุญไหว้พระในที่ต่างๆ ให้รู้ไปถึงคนที่ตัวเองชอบ, บางคนเข้าวัดเพราะต้องการพักใจจากอบายมุขเพียงชั่วครู่, บางคนเข้าวัดเพราะต้องการหาเครือข่ายในอาชีพของตนเอง โดยเฉพาะช่างประเภทรับเหมา, บางคนเข้าวัดเพราะเป็นคนดีที่มีอัธยาศัยโน้มเอียงไปทางบุญกุศล ฯลฯ

ดังนั้น ’คนเข้าวัด’ ก็ไม่แน่ว่าจะมี ’คุณธรรมมาก’ หรือ เป็นคนดีเสมอไป และไม่ควรด่วนสรุปว่าทุกคนที่เข้าวัดประจำแล้วจะเป็นคนดีกันทุกคน แม้คนที่ไม่ค่อยเข้าวัดเลยแต่มีสัมมาทิฏฐิหรือเป็นคนดีก็มีเช่นเดียวกัน

ผมอยากจะบอกว่าถ้าต้องการมีคู่ครองที่จะอยู่กันยั่งยืนยาวนาน ผู้หญิงเรา ถ้ามีการศึกษาอย่างน้อยก็ปริญญาตรีและมีการมีงานทำ ไม่ควรตกเป็น ’ทาส’ ของวัตถุนิยมหรือไม่ควรไป ’ติด’ ในสิ่งภายนอกตัวผู้ชายให้มาก ควรให้ความสนใจว่าเขาได้รับการอบรมมาอย่างไร พื้นฐานนิสัยดีหรือไม่ดีมากกว่า ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาหรือโยนิโสมนสิการ 

ข้อสำคัญที่สุดอีกข้อก็คือต้องคำนึงถึง ’ความพร้อม’ ในเรื่องเวลาอีกด้วย การไปคาดหวังว่าจะมีคนจริงใจกับตนตั้งแต่อยู่ในวัยเรียนมัธยมหรือเพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยเพียงปีแรกดูเป็นเรื่องยากที่จะเป็นจริง เพราะมีผู้ชายจำนวนมากแค่หวังคบไว้เผื่อเลือก หรือบางคนอาจจะแอบนึกในใจด้วยซ้ำว่าจีบไว้เป็น ’คู่ซ้อม’ ก่อนจะหาอีกคนมาแต่งงาน ยกเว้นว่าจะคบกันไว้ในฐานะเพื่อนห่างๆ เท่านั้นเอง เพราะชีวิตที่ยังต้องไปอีกยาวไกลก็หมายความว่าต่างฝ่ายต่างมีโอกาสไปเจอคนอื่นๆ ทำให้ความคิดเปลี่ยนไปก็ได้

ผมไม่เคยไปมีแฟน ไปถึงได้เสียกับแฟนแล้วก็ทิ้งเขาไป  แต่เคยสังเกตผู้ชายจำนวนมากใช้จุดอ่อนที่ผู้หญิง ’ติดวัตถุ’ นั่นแหละครับสำหรับล่าสวาทผู้หญิงผ่านเครื่องมือต่างๆ ธรรมดา ผู้ชายนั้นมี 
’อาวุธ’ หลายอย่างที่แตกต่างกันในการดึงความสนใจของผู้หญิงมาสู่ตัวเอง บางคนมีเงินทองเป็นอาวุธ บางคนมีตระกูลดีเป็นอาวุธ  บางคนมีรูปสมบัติเป็นอาวุธ บางคนใช้ความดังหรือความเป็นดาราหรือนักร้องเป็นอาวุธ บางคนใช้ความเป็นญาตินักการเมืองเป็นอาวุธ บางคนใช้คารมเป็นอาวุธ บางคนใช้ความเป็นนักกีฬาของตัวเองเป็นอาวุธ (ผู้หญิงสมัยนี้จำนวนมากชอบนักกีฬาฟุตบอล) ฯลฯ

คำว่า ’อาวุธ’ ในที่นี้ หมายถึง ’เครื่องมือ’ ในการดึงผู้หญิงเข้าหาตัวเองซึ่งผู้หญิงที่ติดในวัตถุนิยมมักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่าย หนักกว่านั้นอีก บางคนตัดสินใจคบผู้ชายเป็นแฟนจากการแช็ต โดยไม่เคยรู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อนเลย ข้อมูลเกี่ยวแก่ผู้ชายก็ได้จากที่ผู้ชาย ’นำเสนอ’  ให้รู้เท่านั้นเอง 
 
’อาวุธ’ ข้างต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นจุดเด่นที่ทำให้เด็กผู้หญิงที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ต้องตกเป็นเหยื่อระบายความใคร่ไป ทุกวันนี้ เราจึงได้ยินข่าวว่าเด็กสาวๆ จำนวนมากตกเป็นเครื่องบำเรอนักร้องนักรักบ้าง ตกเป็นเครื่องเล่นของดาราชายที่โด่งดังบ้าง กลายเป็นว่า ’ผู้ชายในสเปก’ ของเธอกลับทำให้เธอต้องเจ็บช้ำน้ำใจไปเสียเอง  ทุกวันนี้ ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าผู้ชายและผู้หญิงก็มักเข้าวัดบ่อยกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงที่มีความทรงจำไม่ดีกับผู้ชายมีมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้หญิงไม่ควรจะเอาวัตถุภายนอกมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเลือกผู้ชายเลย

ข้อสำคัญอีกประการก็คือผู้ชายที่คิดว่าหล่อหรือดีสมบูรณ์มักจะมีผู้หญิงติดพันหลายคน หรือหลายคนอาจจะมีแฟนหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน หลายปีมาแล้ว เคยมีงานวิจัยเคยชี้ว่ามีอาชีพบางอาชีพที่มีเมียน้อยมากที่สุด ได้แก่นักธุรกิจ, ตำรวจทหาร, สมัยนี้ ก็รวมไปถึงเหล่าดารานักร้องที่คอยจับเอาแฟนคลับของตัวเองทีละคนไปหลับนอนด้วย อีกอย่าง สมัยนี้ สื่อลามกอนาจารมีเป็นจำนวนมาก ผู้ชายที่เสพสิ่งเหล่านี้ประจำก็อยากจะมีแฟนไว้ระบายความต้องการทางเพศของตนระหว่างเรียนหรือในระหว่างที่ยังมีความไม่แน่นอนในชีวิต ไม่ได้คิดจะจีบไว้เป็นภรรยาในอนาคต ดังนั้น จึงควรต้องระมัดระวังไว้ด้วย
 
เท่าที่ผมสังเกตเห็นเป็นส่วนตัว ผู้หญิงที่มีการศึกษาและมีการมีงานทำทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้เดือดร้อนเพราะไม่มีเงินใช้หรอกครับ อันเงินทองนั้น ถ้ามีการศึกษาและมีงานทำก็พอหาได้ แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักเดือดร้อนหรือทุกข์ใจอย่างแสนสาหัสในชีวิตเพราะ ’เลือกคนผิด’ มาเป็นคู่ครอง เลือกมาแล้ว ก็เป็นชู้บ้าง เที่ยวเก่งบ้าง กินเหล้าเก่งบ้าง กลายเป็นว่าที่ดีไม่ได้ ที่ได้ก็ไม่ดี สาเหตุก็เพราะเราไปตั้งหน้าตั้งตาเลือกที่คุณสมบัติภายนอก ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเขาต้องเป็นคนดี

โวหารที่ว่า เป็นใครก็ได้ขอให้เป็นคนดี มักจะหลุดออกจากปากของผู้หญิงที่ถูกทิ้งแล้วหรือผู้หญิงที่บอบช้ำจากผู้ชายมาค่อนชีวิตแล้วถึงค่อยสำนึกได้ 
 
บางทีก็ไปพบกันที่ผับ ที่บาร์ หรือที่เธค ฯลฯ แน่นอนครับคนที่ไปยังสถานที่เหล่านี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่น่าจะดีอยู่แล้วเธอก็ยังเลือก โดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบรักสนุกและอยู่ท่ามกลางสายตาเพศตรงข้าม มักจะลงเอยโดย การมีแฟนหรือมีเพศสัมพันธ์กันแบบง่ายๆ กล่าวคือไม่ได้คาดหมายว่าจะมี ผลจึงเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ เพราะคนที่ชอบเที่ยวนั้น ย่อมมีโอกาสนอกใจภรรยาหรือแฟนของตัวเองได้

เพราะเมื่อมีเงินเที่ยว โอกาสที่จะเจอใครต่อใครใหม่ๆ ก็ย่อมต้องมีตามมา ก็เพราะว่าเวลาเลือก เธอไม่ได้เลือกว่าเขาแค่เป็นคนดีก็พอ ไม่ได้ดูว่าชีวิตเขาผ่านการอบรมอย่างไร   เติบโตมาในสภาพสังคมอย่างไร แต่ไปเลือกที่เสื้อผ้าเขาดีรถยนต์ยี่ห้อดีนาฬิกายี่ห้อดีรสนิยมเขาดีแต่งกายเข้ากับยุคสมัยดีหน้าที่การงานเขาดีพ่อแม่เขามีสกุลรุ่นชาติดี ฯลฯ  เธอจึงถูกทิ้งไปอย่าง ’ไม่ใยดี’ จากคนที่ตัวเองลุ่มหลงในที่สุด 
 
ขอสรุปสั้นๆ ว่าความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ ผู้ชายจะจีบผู้หญิงก็ต้องให้ผู้หญิงมีอารมณ์รักตอบสนอง ถ้าเปิดโอกาสให้ผู้ชายเข้ามาในชีวิต เขาก็สามารถทำให้เราหลงรักได้ แต่ในการเลือกคู่นั้น โบราณท่านไม่ให้ใช้อารมณ์ในการเลือก ต้องใช้เหตุผลมาพิจารณา ต้องอาศัยความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาช่วยวิเคราะห์ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตนั้น มีการศึกษาอย่างไร? เขาได้รับการอบรมมาอย่างไร? เป็นคนดีหรือไม่? ติดอบายมุขหรือไม่? ชีวิตเขาฟุ่มเฟือยหรือไม่? เงินที่มีนั้นมาจากสมบัติพ่อแม่หรือว่าเขาหาเอง? ชีวิตเขาพัฒนาไปในทางดีอย่างไร? ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ ต้องเก็บมาพิจารณาให้รอบคอบ เพราะเมื่อเลือกใครสักคนเข้ามา ก็จะต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต

ที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบเป็นพิเศษก็เพื่อป้องกันว่าตนเองจะไม่ใช่นางบำเรอของใครชั่วครั้งชั่วคราว หากแต่ควรได้รับเลือกเป็นแม่บ้านหรือศรีภรรยาของผู้ชายคนนั้นไปตลอดชีวิตนั่นเอง

ในทางโหราศาสตร์ ผู้ชายที่ไม่ดีหรือเจ้าชู้ส่วนมากมักจะเข้าใจจิตใจผู้หญิงดี ทำให้เอาใจผู้หญิงได้เก่ง (พฤหัสบดีด้อย ราหูเด่น ศุกร์เด่น) พูดง่ายๆ ก็คือประจบสอพลอได้เก่ง หรือรู้จักวางแผนหลอกล่อ หาวิธีมามัดใจได้เก่ง ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นหรือต้องการคนเอาใจมักจะพลาดท่าผู้ชายประเภทนี้บ่อยๆ แต่คนดีๆ มักพูดตรงไปตรงมา ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยม แต่ว่าก็ ดีอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ผู้หญิงหลายๆ คนเมื่ออยู่ใกล้คนเลวจึงรู้สึกชอบ แต่พออยู่ใกล้ๆ กับคนดีมักจะรู้สึกว่าไร้ชีวิตชีวา  ไม่มีอะไรโลดโผน ซึ่งทำให้ผู้หญิงตัดสินใจพลาดบ่อยๆ เหมือนกัน
 
อีกอย่างหนึ่ง ถ้ามีเวลาก็ควรหาวัน/เดือน/ปีเกิดไปให้นักโหราศาสตร์ที่ชำนาญช่วยดู นักโหรา ศาสตร์ที่มีประสบการณ์จะสามารถบอกได้ว่า พื้นฐานจริตนิสัยอันแท้จริงเขาเป็นอย่างไรเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาด้วย แต่ต้องเลือกโหรพอสมควรเพราะสมัยทุกวันนี้ โหรประเภท ’ฉาบฉวย’ มีมาก โหรที่ดีควรจะเข้าใจทั้งคติพราหมณ์-ฮินดูและคติพุทธอย่างแตกฉาน (ซึ่งค่อนข้างหาได้ยาก) ด้วย ข้อสำคัญก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ควรจะปรึกษาโหรหลายๆ คน และก็ควรจะปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจเป็นแฟนกัน ไม่ควรไปปรึกษาหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้ว เพราะโหรจะกระอักกระอ่วนในการทำนายอย่างตรงไปตรงมาได้

การตัดสินใจอะไรแต่เพียงผิวเผิน ใช้แต่อารมณ์ชอบไม่ชอบส่วนตัวโดยไม่ได้ใช้ปัญญานำเพื่อการพิจารณาอย่างรอบด้านจะทำให้เป็นทุกข์ตามมา ถ้าพื้นฐานการอบรมไม่ดีพอ ผู้ชายจำนวนมากเปลี่ยนมาเป็นติดยาบ้าง ซ้อมภรรยาประจำบ้าง มีเมียน้อยบ้าง ไม่มีความรับผิดชอบในการงานบ้าง ผลาญทรัพย์สมบัติตัวเองยังไม่พอ ยังผลาญทรัพย์สมบัติหรือทรัพย์สินของภรรยาบ้าง ติดการพนันบ้าง ฯลฯ หลายๆคนก็มีข้อเสียเหล่านี้หลายๆอย่างในตัวคนๆ เดียว ซึ่งในที่สุด ครอบครัว โดยเฉพาะพ่อแม่ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย เหล่านี้ ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากการ ’เลือกผู้ชายผิด’ เพราะขาดความรอบคอบของผู้หญิงเองทั้งสิ้น

ถ้าผู้หญิงเอาคุณธรรมเป็นตัวตั้ง จิตใจจะเปิดกว้าง คุยกับผู้คนได้ทุกระดับที่เป็นคนดี เพราะในความเป็นจริง เรายังไม่รู้เลยว่าในชาติที่แล้ว เราเคยทำกรรมไว้จะได้ใครมาเป็นคู่ครอง ทุกอย่างจึงไม่แน่ คู่แท้ที่เคยทำบุญทำกุศลร่วมกันมาอาจไม่ใช่คนที่คบๆ กันอยู่ก็ได้ ในอนาคต เราอาจได้แต่งกับดาราที่มีชื่อเสียง, อาจได้แต่งกับเพื่อนที่จากไปนานแล้วกลับมาให้เห็นอีก, อาจได้แต่งกับคนที่หมายปองไว้, อาจได้แต่งกับคนที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย, อาจได้แต่งกับคนอายุมากกว่ามาก, อาจได้แต่งกับคนอายุน้อยกว่ามาก, อาจได้แต่งกับอาจารย์ของตนเอง, อาจได้แต่งกับผู้ชายสูงอายุ, อาจได้แต่งกับดี้, อาจได้แต่งผู้ชายลูกติด, อาจได้แต่งกับผู้ชายที่ดีพร้อม ฯลฯ  

ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับกรรมที่เราเคยกระทำมาทั้งสิ้น ดังนั้น จึงควรเปิดใจกว้างและมองถึงความเป็นคนดีและมีความเสมอต้นเสมอปลายในการทำความดีเป็นหลัก และที่สำคัญ คำว่า ’ดี’ ในที่นี้ ต้องหมายถึง ’การมีศีลและธรรมที่ดี’ ไม่ใช่ดีเพราะประจบสอพลอดี แต่งตัวดี หรือรวยดี เอาอกเอาใจดี ฯลฯ แน่นอน

สรุปก็คือ ข้อแรก ใช้วิจารณญาณของตัวพิจารณาคนที่เข้ามาในชีวิตรอบด้าน สมัยโบราณนั้น เมื่อมีคนเข้ามา ก็จะปรึกษาทั้งพ่อแม่ พี่น้อง ลุงป้าน้าอาพอสมควร คนเหล่านี้มีประสบการณ์ในการมองคนว่าใครดีหรือไม่ดี ข้อที่สอง ใช้วิธีปรึกษาโหรที่น่าเชื่อถือ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้โยนิโสมนสิการคือคิดให้รอบคอบ โดยเฉพาะผู้หญิง อย่าใจง่ายครับ

อะไรก็ตามที่เราทำด้วยสติและปัญญาอย่างรอบคอบ ก็จะลงเอยด้วยความสำเร็จและสมหวังเสมอ ถ้าได้เลือกคู่ที่ถูกต้องแล้ว ความผาสุกในครอบครัวก็จะมีตามมา ถึงแม้จะขัดแย้งกันบ้างก็เป็นเรื่องไม่หนักหนาสาหัสอะไร ลูกก็จะได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นครับ

(สรุปจากคำบรรยายถาม/ตอบนักศึกษามหิดลในชั้นเรียน 2550)